For yngre strykere født 2010-2013 med mål om å videreutvikle seg individuelt og i samspill med andre. Strykerne i Norsk barnesymfoniorkester er samlet som Kammerstrykerne under Valdres sommersymfoni. Fokuset i NBSO Kammerstrykerne vil være å gi deltakerne god samspillserfaring på alle plan. Lærerne er toppdedikerte utøvere og pedagoger som er spesielt dyktige med barn og unge.

NBSO Kammerstrykerne foregår i 1. kursperiode 23.-28. juni 2023.

Detaljer om kurset

 • Antall deltakere totalt: 22
 • Daglige enetimer (30 min)
 • Daglig orkesterprøver
 • Daglig gruppeprøver
 • Fremføring på kurskonsert (forutsatt korrekt utført konsertpåmelding innen oppgitt frist etter fullført opptak)
 • Spille på avslutningskonsert med deltakere fra samme kurs
 • Mulighet for kammermusikk valgfag (kr. 1000,- pr. person)
 • Mulighet for MITOP valgfag (kr. 500,-) 
 • Orkesterleder: Sigyn Fossnes
 • Fri adgang til alle kurskonserter
 • Kursområdet byr på muligheten av fine fritidsaktiviteter som fotball, sjakk og bading (i samråd og påsyn av foresatte/voksne)
 • Den subsidierte kursavgiften er satt til kr. 6400,- * for deltakere under 18 år. Denne dekker all undervisning og konserter, samt kost og losji på Valdres folkehøgskole.
  Påmeldingsgebyret er på kr. 300,-

Kriterier for deltakelse

 • Instrument: fiolin, bratsj, cello og kontrabass
 • Alle deltakere født 2012, eller senere MÅ ledsages av foresatt/verge. Foresatt/verge er innforstått med at mindre oppgaver kan forespørres om under kurset
 • Behandling av søknad forutsetter betalt søknadsgebyr (kr. 300,-) 
 • Deltakelse forutsetter betalt kursavgift i forkant av kurset
 • Alle søkere må sende inn opptak av selvvalgt stykke, 3 -5 min. Lastes opp i søknadsskjemaet
 • Anbefalt minimumsnivå på innsendt selvvalgt stykke bør tilsvare følgende:

        Født i 2012 og 2013

 • Fiolin: Mollenhauer The Boy Paganini, Bohm Sarabande, Vivaldi konserter i a moll og G-dur
 • Bratsj*: Telemann bratsjkonsert,R.Clarke Lullaby, J.W Kalliwooda 6 nocturnes
 • Cello: Bernhard Romberg: Sonate i C-dur/Johann Sebastian Bach: Cellosuite nr. 1, Preludium
 • Kontrabass*: Saint-Saëns, Elefanten

        Født i 2011 og 2010

 • Fiolin: Accolay fiolinkonsert, Bach fiolinkonsert a-moll, Wieniawski op 19: Dudarz og Haydn konsert i G-dur
 • Bratsj*: J.Chr- Bach konsert i c moll, Glazunov Elegy, Weber 6 variations
 • Cello: Camille Saint-Saëns: Allegro appassionato/Georg Goltermann: Cellokonsert nr. 4
 • Kontrabass*: Vivaldi, cellosonate nr 5, 2. sats/ Simandl, etyde nr 17 (fra 30 etudes)

*For bassister og bratsjister som har startet senere vil både alder og minimumsnivå være veiledende. 

Ta kontakt med kursleder HER dersom du lurer på noe ang. opptakskrav og nivå. Valdres sommersymfoni forbeholder seg retten til å gjøre uttak etter beste evne basert på opplysningene som er gitt i søknadsskjema og innsendt opptak.