For yngre strykere, på et høyt nivå for sin aldersgruppe, født 2011-2013 med mål om å videreutvikle seg individuelt og i samspill med andre. Strykerne i Norsk barnesymfoniorkester er samlet som Kammerstrykerne under Valdres sommersymfoni. Fokuset i NBSO Kammerstrykerne vil være å gi deltakerne god samspillserfaring på alle plan. Lærerne er toppdedikerte utøvere og pedagoger som er spesielt dyktige med barn og unge.

NBSO Kammerstrykerne foregår i 1. kursperiode 21.-26. juni 2024

Detaljer om kurset

 

 • Daglige enetimer (30 min)
 • Daglige orkesterprøver med orkesterleder Sigyn fossnes
 • Daglige gruppeprøver
 • Folkemusikk med Bente Hemsing
 • Akkompagnement og fremføring på kurskonsert (forutsatt korrekt utført konsertpåmelding innen oppgitt frist etter fullført opptak)
 • Spille på avslutningskonsert med deltakere fra samme kurs
 • Mulighet for kammermusikk valgfag (kr. 1000,- pr. person)
 • Mulighet for MITOP valgfag (kr. 500,-) 
 • Fri adgang til alle kurskonserter
 • Kursområdet byr på muligheten av fine fritidsaktiviteter som fotball, sjakk og bading (i samråd og påsyn av foresatte/voksne)
 • Les alt om priser HER. Søknadsavgiften er på kr. 300 og refunderes ikke. 

Kriterier for deltakelse

 • Instrument: fiolin, bratsj, cello og kontrabass
 • Alle deltakere født 2013, eller senere MÅ ledsages av foresatt/verge. Foresatt/verge er innforstått med at mindre oppgaver kan forespørres om under kurset
 • Behandling av søknad forutsetter betalt søknadsgebyr (kr. 300,-) 
 • Deltakelse forutsetter betalt kursavgift i forkant av kurset
 • Alle søkere må sende inn opptak av selvvalgt stykke, 3 -5 min, dette lastes opp i søknadsskjemaet.

Send inn et opptak som viser ditt musikalske nivå. Vi ser etter en god musikalsk og teknisk fremføring heller enn vanskelighetsgrad på stykket. 

Ta kontakt med kursleder HER dersom du lurer på noe ang. opptakskrav og nivå. Valdres sommersymfoni forbeholder seg retten til å gjøre uttak etter beste evne basert på opplysningene som er gitt i søknadsskjema og innsendt opptak.