For yngre strykere, på et høyt nivå for sin aldersgruppe, født 2011-2013 med mål om å videreutvikle seg individuelt og i samspill med andre. Strykerne i Norsk barnesymfoniorkester er samlet som Kammerstrykerne under Valdres sommersymfoni. Fokuset i NBSO Kammerstrykerne vil være å gi deltakerne god samspillserfaring på alle plan. Lærerne er toppdedikerte utøvere og pedagoger som er spesielt dyktige med barn og unge.

NBSO Kammerstrykerne foregår i 1. kursperiode 21.-26. juni 2024

Detaljer om kurset

 • Daglige enetimer (30 min)
 • Daglige orkesterprøver med orkesterleder Sigyn Fossnes
 • Daglige gruppeprøver
 • Folkemusikk med Bente Hemsing
 • Akkompagnement og fremføring på kurskonsert (forutsatt korrekt utført konsertpåmelding innen oppgitt frist etter fullført opptak)
 • Spille på avslutningskonsert med deltakere fra samme kurs
 • Mulighet for kammermusikk valgfag (kr. 1000,- pr. person)
 • Mulighet for MITOP valgfag (kr. 500,-) 
 • Fri adgang til utvalgte festivalkonserter, samt alle kurskonserter 
 • Alle deltakere på NBSO Kammerstrykerne bor på Valdres folkehøgskole
 • Kursområdet byr på muligheten av fine fritidsaktiviteter som fotball, sjakk og bading (i samråd og påsyn av foresatte/voksne)
 • Les alt om priser HER. Søknadsavgiften er på kr. 300 og refunderes ikke

Kriterier for deltakelse

 • Instrument: fiolin, bratsj, cello og kontrabass
 • Alle deltakere født 2013, eller senere MÅ ledsages av foresatt/verge. Foresatt/verge er innforstått med at mindre oppgaver kan forespørres om under kurset
 • Behandling av søknad forutsetter betalt søknadsgebyr (kr. 300,-) 
 • Deltakelse forutsetter betalt kursavgift i forkant av kurset
 • Alle søkere må sende inn opptak av selvvalgt stykke, 3 -5 min, dette lastes opp i søknadsskjemaet
 • Send inn et opptak som viser ditt musikalske nivå. Vi ser etter en god musikalsk og teknisk fremføring heller enn vanskelighetsgrad på stykket

 

 • Ta kontakt med kursleder HER dersom du lurer på noe ang. opptakskrav og nivå. Valdres sommersymfoni forbeholder seg retten til å gjøre uttak etter beste evne basert på opplysningene som er gitt i søknadsskjema og innsendt opptak