For unge interesserte strykere som finner glede i å engasjere seg i klassisk musikk, både på egenhånd og sammen med andre.

Strykerkurs foregår i 2. kursperiode 28. juni-3. juli 2023.

Detaljer om kurset

 • Antall deltakere totalt: 18
 • Daglige enetimer (30 min)
 • Daglige gruppeøvelser og orkesterøvelser
 • Fremføring på kurskonsert (forutsatt korrekt utført konsertpåmelding innen oppgitt frist etter fullført uttak)
 • Fri adgang til utvalgte festivalkonserter, samt alle kurskonserter 
 • Spille på avslutningskonsert med deltakere fra samme kurs
 • Orkesterleder: Beatrice Siegrist Bjørnsen 
 • Kursområdet byr på muligheten av fine fritidsaktiviteter som fotball, sjakk og bading (i samråd og påsyn av foresatte/voksne)
 • Den subsidierte kursavgiften er satt til kr. 6400,- * for deltakere under 18 år. Denne dekker all undervisning og konserter, samt kost og losji på Valdres folkehøgskole. *Påmeldingsgebyret er på kr. 300,-

Kriterier for deltakelse

 • Instrument: fiolin, bratsj, cello og kontrabass
 • Behandling av søknad forutsetter betalt søknadsgebyr (kr. 300,-)
 • Deltakelse forutsetter betalt kursavgift i forkant av kurset 
 • Alle deltakere født 2012, eller senere MÅ ledsages av foresatt/verge. Foresatt/verge er innforstått med at mindre oppgaver kan forespørres om under kurset
 • Alle søkere må sende inn opptak av selvvalgt stykke, 1-3 min. Lastes opp i søknadsskjemaet

Anbefalt minimumsnivå på innsendte selvvalgt stykke bør tilsvare følgende:

Født i 2016, eller senere
Fiolin og bratsj: Suzuki bok 1/Bondekantaten av J.S. Bach
Cello: Suzuki bok 1/Bondekantaten av J.S. Bach
Kontrabass*: Suzuki bok 1 og George Vance vol 1/ Tema fra Blinke lille stjerne

Født i 2014 og 2015

Fiolin og bratsj: Dvorak Humoresque/Rieding konsert i h-moll (e-moll for bratsj)
Cello: Jean Baptiste Breval, Concertino i C-dur/Sonate i C-dur op. 40 (Samme verk med ulike utgaver). 
Kontrabass*: The happy farmer (suzuki vol. 2 og George Vance vol. 2)

*For bassister som har startet senere vil både alder og minimumsnivå være veiledende. 

Ta kontakt med kursleder HER dersom du lurer på noe ang. opptakskrav og nivå. Valdres sommersymfoni forbeholder seg retten til å gjøre uttak etter beste evne basert på opplysningene som er gitt i søknadsskjema og innsendt opptak.