For unge interesserte strykere som finner glede i å engasjere seg i klassisk musikk, både på egenhånd og sammen med andre.

Strykerkurs foregår i 1. kursperiode 21.- 26. juni 2024

Detaljer om kurset

 

 • Daglige enetimer (30 min)
 • Daglige orkesterøvelser med orkesterleder Beatrice Siegrist Bjørnsen
 • Folkemusikk med Bente Hemsing
 • Gruppeøvelser
 • Konsertforberedelse og øving med akkompagnatør i fellesskap
 • Fremføring på kurskonsert (forutsatt korrekt utført konsertpåmelding innen oppgitt frist etter fullført uttak)
 • Valgfag: teori/hørelære
 • Fri adgang til utvalgte festivalkonserter, samt alle kurskonserter 
 • Spille på avslutningskonsert med deltakere fra samme kurs
 • Kursområdet byr på muligheten av fine fritidsaktiviteter som fotball, sjakk og bading (i samråd og påsyn av foresatte/voksne)
 • Les alt om priser HER. Søknadsavgiften er på kr. 300 og refunderes ikke. 

Kriterier for deltakelse

 • Instrument: fiolin, bratsj, cello og kontrabass
 • Behandling av søknad forutsetter betalt søknadsgebyr (kr. 300,-)
 • Deltakelse forutsetter betalt kursavgift i forkant av kurset 
 • Alle deltakere på Strykerkurs MÅ ledsages av foresatt/verge. Foresatt/verge er innforstått med at mindre oppgaver kan forespørres om under kurset
 • Alle søkere må sende inn opptak av selvvalgt stykke, 1-3 min. Lenke til video lastes opp i søknadsskjemaet. Send inn et opptak som viser ditt musikalske og tekniske nivå. Vi er mer opptatt av fremføringen enn vanskelighetsgraden på stykket. 

Ta kontakt med kursleder HER dersom du lurer på noe ang. opptakskrav og nivå. Valdres sommersymfoni forbeholder seg retten til å gjøre uttak etter beste evne basert på opplysningene som er gitt i søknadsskjema og innsendt opptak.