For unge interesserte strykere som finner glede i å engasjere seg i klassisk musikk, både på egenhånd og sammen med andre.

Strykerkurs foregår i 1. kursperiode 21.- 26. juni 2024

Detaljer om kurset

 • Daglige enetimer (30 min)
 • Daglige orkesterøvelser med orkesterleder Beatrice Siegrist Bjørnsen
 • Folkemusikk med Bente Hemsing
 • Gruppeøvelser
 • Konsertforberedelse og øving med akkompagnatør i fellesskap
 • Fremføring på kurskonsert (forutsatt korrekt utført konsertpåmelding innen oppgitt frist etter fullført uttak)
 • Spille på avslutningskonsert med deltakere fra samme kurs
 • Fri adgang til utvalgte festivalkonserter, samt alle kurskonserter 
 • Alle deltakere på Strykerkurs bor på Valdres folkehøgskole
 • Kursområdet byr på muligheten av fine fritidsaktiviteter som fotball, sjakk og bading (i samråd og påsyn av foresatte/voksne)
 • Les alt om priser HER. Søknadsavgiften er på kr. 300 og refunderes ikke

Kriterier for deltakelse

 • Instrument: fiolin, bratsj, cello og kontrabass
 • Behandling av søknad forutsetter betalt søknadsgebyr (kr. 300,-)
 • Deltakelse forutsetter betalt kursavgift i forkant av kurset 
 • Alle deltakere på Strykerkurs MÅ ledsages av foresatt/verge. Foresatt/verge er innforstått med at mindre oppgaver kan forespørres om under kurset
 • Alle søkere må sende inn opptak av selvvalgt stykke, 1-3 min. Lenke til video lastes opp i søknadsskjemaet. Send inn et opptak som viser ditt musikalske og tekniske nivå. Vi er mer opptatt av fremføringen enn vanskelighetsgraden på stykket

 

 • Ta kontakt med kursleder HER dersom du lurer på noe ang. opptakskrav og nivå. Valdres sommersymfoni forbeholder seg retten til å gjøre uttak etter beste evne basert på opplysningene som er gitt i søknadsskjema og innsendt opptak.