GNIST er et nasjonalt fordypningsprogram for strykere på svært høyt nivå for sin alder, med stor kapasitet og mål om å videreutvikle seg individuelt og i samspill med andre. Fokuset vil være å gi deltakerne samspillserfaring i ulike ensembler, individuell oppfølging tilpasset den enkelte, samt konserterfaring både individuelt og med andre. Lærerne er toppdedikerte utøvere og pedagoger som er spesielt dyktige med barn og unge.

GNIST foregår i 2. periode 26. juni - 1. juli 2024

Detaljer om kurset

 • Daglige enetimer (40 min)
 • Daglig øvelser i større og mindre ensembler. Kammermusikk er et integrert tilbud i dette kurset
 • Akkompagnement og fremføring på kurskonsert (forutsatt korrekt utført konsertpåmelding innen oppgitt frist etter fullført opptak)
 • Spille på avslutningskonsert med deltakere fra samme kurs
 • Fri adgang til alle kurskonserter 
 • Alle deltakere på GNIST bor på Valdres folkehøgskole
 • Kursområdet byr på muligheten av fine fritidsaktiviteter som fotball, sjakk og bading (i samråd og påsyn av foresatte/voksne)
 • Les alt om priser HER. Søknadsavgiften er på kr. 300 og refunderes ikke

Kriterier for deltakelse

 • Instrument: fiolin, bratsj, cello og kontrabass
 • Behandling av søknad forutsetter betalt søknadsgebyr (kr. 300,-) 
 • Deltakelse forutsetter betalt kursavgift i forkant av kurset
 • Alle deltakere født i 2013 eller senere MÅ ledsages av foresatt/verge. Foresatt/verge er innforstått med at mindre oppgaver kan forespørres om under kurset
 • Alle søkere til GNIST må sende inn opptak av selvvalgt verk og en kort video der de presenterer seg selv og sin motivasjon for å søke GNIST. Lenke til begge videoer lastes opp i søknadsskjemaet. GNIST er for deltakere som er på et svært høyt nivå for sin alder

 

 • Ta kontakt med kursleder HER dersom du lurer på noe ang. opptakskrav og nivå. Valdres sommersymfoni forbeholder seg retten til å gjøre uttak etter beste evne basert på opplysningene som er gitt i søknadsskjema og innsendt opptak.