OL7A5270
Forutsetning for deltakelse
 • Deltakerne er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert via hjemmeside før kurset, og via oppslag på kursted i løpet av kurset. Det er viktig å overholde frister som blir gitt, spesielt i forhold til konsertpåmelding og betaling.
 • Ved for sen konsertpåmelding kan man ikke forvente å få spille på konsert
 • Husdyr er ikke tillatt på folkehøyskolens område
 • Vi forutsetter at alle voksne og barn oppfører seg på en fin måte mot hverandre. Det legges vekt på ro og orden på kursområdet, og at oppførsel skal stå i samsvar med sunn fornuft vedrørende hva som er tillatt og ikke, sjenerende og ikke, samt ellers i samsvar med norsk lov.
OL7A7531
Reglement under kurset
 • Deltakerne må følge alle beskjeder som blir gitt, både skriftlig og muntlig
 • Vi forventer at alle rydder etter seg, både inne og ute!
 • Alle deltakere som har fått overnattingsplass på folkehøgskolen må bli boende i anvist rom under hele kurset. Det vil si at det ikke er tillatt å overnatte andre steder under kurset, med mindre dette er avklart spesielt med kursleder på forhånd.
 • Det skal være ro i alle hus der man overnatter fra kl. 21.00. Ta hensyn til de andre. Husk at de yngste legger seg tidlig. Vær stille hvis du kommer tilbake fra konsert etter 21.00. Alle deltakere skal være på sitt eget rom fra klokka 23.00-06.30. Hvis konserter varer lenger enn dette, skal man være på sitt eget rom senest 15 minutter etter konserten er ferdig
 • Vaktrunder vil bli gått fra kl. 21.30 og utover
 • Konserter, øving, spilling og sosialt samvær etter kl. 21.00 foregår i hovedbygget og undervisningsbygget
Illustrasjon 7 69E2c5fa620c65041db47728afed6eae
Valdres sommersymfoni har nulltoleranse for..
 • All bruk av rusmidler er forbudt for samtlige deltakere under 18 år, og for alle som oppholder seg på folkehøgskolens område. Det vil altså si at det er forbudt å nyte alkohol på folkehøgskolens område, for alle, både deltakere og ledsagere.
 • Røyking kan kun foregå for voksne over 18 år på anvist plass.
 • VSS har nulltoleranse for mobbing, diskriminering og all form for krenkende atferd. Det er svært viktig for oss at alle deltakere føler seg trygge på kurs. Våre assistenter kurses i forkant, og det deles ut en håndbok første dag med et vakttelefonnummer slik at en enkelt kan komme i kontakt med noen i staben 24/7 dersom man opplever noe ubehagelig. Vi har gode rutiner for ivaretakelse ved ulike hendelser og vi har lav terskel for å tilkalle samarbeidsinstanser. 
Volleyball VFHS
Ansvarsfraskrivelse
 • Brudd på reglement vil kunne medføre hjemsending for deltakers egen regning
 • Ved ulykke/skader som resultat av brudd på reglement, kan ikke Valdres Sommersymfoni ansvarligholdes
Valdres Folkehøgskole C Tom Henning Bratlie 01
Å forlate folkehøgskolens området
 • Våre deltakeres sikkerhet er av høyeste prioritet. Vårt reglement er satt opp slik deretter. Reglementet kan kanskje virke vel strengt for noen, men vi ber om forståelse for at alt er satt av en grunn.
 • Bading for deltakere under 18 år er kun tillatt når det foregår i organiserte former med ansvarlige ledere fra kurset. Følg med på informasjon i løpet av kurset. 
 • Dersom du ønsker å forlate skolens område for å gå på butikken eller kjøpesenteret på Leira må du gå med en annen deltaker. Det er IKKE lov å gå alene, eller uten å si ifra til en i staben. Si ifra før du går, og når du er kommet tilbake så slipper vi å bruke tid på å lete og uroe oss unødig. 
 • Det er IKKE tillatt å forlate skolens område etter kl 20.00. 
Stemning VFHS
Kjøreregler under kurset!
 1. Alle skal ha det bra på leir
  • Derfor skal alle vise respekt for hverandre. Vi har nulltoleranse for mobbing, rasisme, homofobi, seksuell trakassering og annen kjip oppførsel. Oppfør deg ordentlig og hyggelig mot andre deltagere og de voksne
  • Vi skal også inkludere hverandre. Ser du noen som sitter alene? Spør om de vil være med.
  • Om du eller noen andre opplever noe kjipt er det viktig at du sier ifra til en av oss i staben. Du kan når som helst ringe vår vakttelefon: +47 911 40 371
  • Uansett hva det gjelder så vil vi gjøre vårt beste for at du skal ha det bra på kurs, så ingenting er for lite eller stort å melde i fra om. Din trivsel og sikkerhet er viktig for oss!
 2. Alle skal delta på kursaktivitetene
  • Og møt opp i tide. Du har selv ansvar for å vite hvor du skal være når
 3. Alle skal bidra til et godt miljø rundt seg
  • Rydd opp etter deg og kast søpla di i søppelkassa – resirkuler for miljøet!
 4. Vi må vite hvor alle er
  • Derfor må du spørre før du går noe sted.
  • Det er lov å gå seg en liten tur i pausen, men spør en voksen først, så har vi oversikt over hvor alle er
 5. Alle skal være på rommene sine fra 22:00 og resten av natta
  • Det er heller ikke lov til å bytte rom eller være på andres rom
 6. Ikke lek med fyrstikker, bad alene eller gjør andre ugreie og/eller farlige ting
  • Det er kun lov å bade når det er organisert bading med voksne tilstede
  • Åpen ild er ikke lov og rusmidler er selvfølgelig ikke lov
  • Om du er usikker på om du får lov til noe, spør en voksen før du gjør det!
  • Husk at alle er forskjellige og har ulike grenser. Om noen trekker seg unna, eller på andre måter uttrykker at de ikke er komfortable med noe så er det viktig at vi alle respekterer hverandre.