OL7A5270
Forutsetning for deltakelse

 

 • Deltakerne er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert via hjemmeside før kurset, og via oppslag på kursted i løpet av kurset. Det er viktig å overholde frister som blir gitt, spesielt i forhold til konsertpåmelding og betaling.

 

 • Ved for sen konsertpåmelding kan man ikke forvente å få spille på konsert

 

 • Husdyr er ikke tillatt på folkehøyskolens område

 

 • Vi forutsetter at alle voksne og barn oppfører seg på en fin måte mot hverandre. Det legges vekt på ro og orden på kursområdet, og at oppførsel skal stå i samsvar med sunn fornuft vedrørende hva som er tillatt og ikke, sjenerende og ikke, samt ellers i samsvar med norsk lov.
OL7A7531
Reglement under kurset

 

 • Deltakerne må følge alle beskjeder som blir gitt, både skriftlig og muntlig
 • Vi forventer at alle rydder etter seg, både inne og ute!
 • Alle deltakere som har fått overnattingsplass på folkehøgskolen må bli boende i anvist rom under hele kurset. Det vil si at det ikke er tillatt å overnatte andre steder under kurset, med mindre dette er avklart spesielt med kursleder på forhånd.
 • Det skal være ro i alle hus der man overnatter fra kl. 21.00. Ta hensyn til de andre. Husk at de yngste legger seg tidlig. Vær stille hvis du kommer tilbake fra konsert etter 21.00. Alle deltakere skal være på sitt eget rom fra klokka 23.00-06.30. Hvis konserter varer lenger enn dette, skal man være på sitt eget rom senest 15 minutter etter konserten er ferdig
 • Vaktrunder vil bli gått fra kl. 21.30 og utover
 • Konserter, øving, spilling og sosialt samvær etter kl. 21.00 foregår i hovedbygget og undervisningsbygget
Illustrasjon 7 69E2c5fa620c65041db47728afed6eae
Valdres sommersymfoni har nulltoleranse for..

 

 • All bruk av rusmidler er forbudt for samtlige deltakere under 18 år, og for alle som oppholder seg på folkehøgskolens område. Det vil altså si at det er forbudt å nyte alkohol på folkehøgskolens område, for alle, både deltakere og ledsagere.

 

 • Røyking kan kun foregå for voksne over 18 år på anvist plass.

 

 • VSS har nulltoleranse for mobbing, diskriminering og all form for krenkende atferd. Det er svært viktig for oss at alle deltakere føler seg trygge på kurs. Våre assistenter kurses i forkant, og det deles ut en håndbok første dag med et vakttelefonnummer slik at en enkelt kan komme i kontakt med noen i staben 24/7 dersom man opplever noe ubehagelig. Vi har gode rutiner for ivaretakelse ved ulike hendelser og vi har lav terskel for å tilkalle samarbeidsinstanser. 
Volleyball VFHS
Ansvarsfraskrivelse

 

 • Brudd på reglement vil kunne medføre hjemsending for deltakers egen regning

 

 • Ved ulykke/skader som resultat av brudd på reglement, kan ikke Valdres Sommersymfoni ansvarligholdes
Valdres Folkehøgskole C Tom Henning Bratlie 01
Å forlate folkehøgskolens området

 

 • Våre deltakeres sikkerhet er av høyeste prioritet. Vårt reglement er satt opp slik deretter. Reglementet kan kanskje virke vel strengt for noen, men vi ber om forståelse for at alt er satt av en grunn.
 • Bading for deltakere under 18 år er kun tillatt når det foregår i organiserte former med ansvarlige ledere fra kurset. Følg med på informasjon i løpet av kurset. 
 • Dersom du ønsker å forlate skolens område for å gå på butikken eller kjøpesenteret på Leira må du gå med en annen deltaker. Det er IKKE lov å gå alene, eller uten å si ifra til en i staben. Si ifra før du går, og når du er kommet tilbake så slipper vi å bruke tid på å lete og uroe oss unødig. 
 • Det er IKKE tillatt å forlate skolens område etter kl 20.00.