Kurset arrangeres av Norsk harpeforening og er for harpister på alle nivåer, fra nybegynnere og fram til og med høyskolenivå. Deltakerne får blant annet daglige spilletimer, samspill, spille på huskonserter og mulighet for MITOP valgfag (musikk i teori og praksis). Det vil også bli lagt opp til en åpen harpekveld hvor interesserte deltakere på andre instrumenter kan få prøve å spille harpe! 

SEND INN SØKNAD HER

Harpekurset foregår i 1. kursperiode 21.-26. juni 2024

Detaljer om kurset

 • Daglige enetimer 
 • Samspill
 • Fremføring på kurskonsert (forutsatt korrekt utført konsertpåmelding innen oppgitt frist etter fullført opptak)
 • Spille på avslutningskonsert med deltakere fra samme kurs
 • Mulighet for MITOP valgfag (kr. 500,-) 
 • Fri adgang til utvalgte festivalkonserter, samt alle kurskonserter
 • Kursområdet byr på muligheten av fine fritidsaktiviteter som fotball, sjakk og bading (i samråd og påsyn av foresatte/voksne)
 • Alle deltakere på Harpekurs bor på Valdres folkehøgskole
 • Les om våre priser HER. Deltakere som blir tatt ut til harpekurset vil få en egen subsidiert deltakerpris. Deltakerne får direkte beskjed om dette fra Norsk harpeforening. Søknadsavgiften på kr. 300 gjelder alle søkere og refunderes ikke

Kriterier for deltakelse

 • Instrument: Pedal- eller klaffeharpe. Spesifiseres ved påmelding
 • Alle deltakere født 2013, eller senere MÅ ledsages av foresatt/verge. Foresatt/verge er innforstått med at mindre oppgaver kan forespørres om under kurset
 • Behandling av søknad forutsetter betalt søknadsgebyr (kr. 300,-)
 • Deltakelse forutsetter betalt kursavgift i forkant av kurset
 • Alle søkere må sende inn opptak av selvvalgt stykke, 3 -5 min, dette lastes opp i søknadsskjemaet. Send inn et opptak som viser ditt musikalske nivå. Vi ser etter en god musikalsk og teknisk fremføring heller enn vanskelighetsgrad på stykket

Mer informasjon finnes på https://www.harpeforening.com/