MITOP (musikk i teori og praksis) er en læringsmetode som integrerer utøvende og teoretiske fag på en måte som gir gjensidig forståelse mellom fagene. MITOP gir elevene en følelse av at musikkfagene henger sammen og beriker hverandre. Målet er å skape selvstendige, ressursterke musikere med effektive strategier og gode verktøy. 

I MITOP vil elevene jobbe med musikken fra mange ulike vinkler. Det legges vekt på multimodal læring der stoff innlæres auditivt, visuelt, kognitivt og taktilt gjennom taktering, solfege, sang og spill på hovedinstrument og piano. Metoden hjelper også elevene med å finne stimulerende rammer for egen kreativ utfoldelse innen komposisjon og improvisasjon. 

Over tid vil MITOP kunne gi elevene en selvstendig evne til å ta med seg kunnskap og bevissthet inn i ulike utøvende og skapende prosesser, noe som vil kunne frigjøre tid og overskudd til øving og annen skapende aktivitet.

Her kan dere se en introduksjonsfilm om MITOP. 

MITOP tilbys som valgfag for utvalgte kurs i 1. periode 21. - 26. juni 2024

Detaljer om kurset

  • Tilbystil deltakere i NBSO Kammerstrykerne og Sommersymfoniens internasjonale strykerakademi
  • For alle musikere, uavhengig av nivå og utgangspunkt 
  • Pris: 500kr
  • Lærer: Alexander Nickelsen 

Kriterier for deltakelse

Deltakelse på MITOP valgfag forutsetter opptak til et av kursene under sommersymfonien 2024. 

Vi vil gjøre vårt beste for at du får delta på valgfaget du ønsker, men merk at Valdres sommersymfoni gjør endelig uttak basert på antall søkere og med tanke på den enkeltes individuelle timeplan. Vi kan derfor ikke garantere at du får plass på valgfaget du har søkt.