Søknadsskjema

For å søke Valdres sommersymfoni fyller man ut følgende søknadsskjema:

https://app.sommersymfoni.no/soknadsskjema/

Når søknaden er sendt inn får du en automatisk e-post som bekrefter dette. Har du mottatt denne e-posten er alt i orden, og du vil få svar innen 15. februar.

Frister

15. November 2023: Nettsidene åpner for søknader

15. januar 2024: Søknadsfrist for alle kurs

15. februar 2024: Alle registrerte søknader er besvart

1. mars 2024: Deltakernes frist for bekreftelse av plass, innbetaling av kursavgift og konsertpåmelding

15. april 2024: Alle deltakere har mulighet til å hente noter fra hjemmesiden/fått tilsendt på e-post

Søke kurs og periode

Du velger periode og søker på det/de kurset/kursene som passer for din aldersgruppe. I søknadsskjemaet er det mulig å huke av for om man ønsker å bli vurdert for kurs i en annen periode om du ikke får plass eller ikke er kvalifisert for kurs i den perioden du søker på.

Valdres sommersymfoni forbeholder seg retten til å gjøre uttak etter beste evne basert på opplysningene som er gitt i søknadsskjema og innsendt opptak.

Ettersende opptak

Du kan ettersende videoopptak via e-post til ingvild.loen@sommersymfoni.no innen søknadsfristen 15.januar. Dette er søkers eget ansvar - merk: søknader som mangler opptak vil ikke bli vurdert.

Priser og betaling

Søknadsavgift: Alle søkere må betale 300 kr i søknadsavgift. 

Priser: På denne siden finner du informasjon om ulike kurspriser, tillegg og rabatter.

Betalingsfrist: Siste frist for å registrere sin kursplass og betalekursavgift er 1.mars 2024.

Venteliste

Jeg har fått ventelisteplass, hva nå?
Først etter den 15.mars vil vi ha oversikt over avmeldinger og annen informasjon. Vi gir ikke ut informasjon om ventelisten. Vi tar kontakt med deg dersom du får plass på kurset.

Fordi Valdres Sommersymfoni er et nasjonalt og internasjonalt kurs, vil elever kunne oppleve at man ikke blir tatt ut på samme kurs som de man ellers går i orkester med, andre på samme talenttilbud eller de man går i klasse med.

Foresatte og søsken

Alle deltakere født i 2013, eller senere MÅ ledsages av en foresatt/verge. Huk av for dette i søknadsskjema og skriv inn navn på foresatte som skal være med. 

Vi har i utgangspunktet kun plass til de barna som er tatt opp på kurset, men vi forstår at noen foresatte har småbarn som av praktiske årsaker må bli med. Dette registrerer dere i søknadsskjema.

Det er en egen pris for foresatte og medfølgende søsken, se her