Søknadsskjema

For å søke Valdres sommersymfoni fyller man ut søknadsskjemaet innen fristen 15. januar. Søknadsskjema legges ut her 15. november hvert år. 

Når søknaden er sendt inn får du en automatisk e-post som bekrefter dette. Har du mottatt denne e-posten er alt i orden, og du vil få svar innen 15. februar.

Frister

15. November 2023: Nettsidene åpner for søknader

15. januar 2024: Søknadsfrist for alle kurs

15. februar 2024: Alle registrerte søknader er besvart

1. mars 2024: Deltakernes frist for bekreftelse av plass, innbetaling av kursavgift og konsertpåmelding

15. april 2024: Alle deltakere har mulighet til å hente noter fra hjemmesiden/fått tilsendt på e-post

Søke kurs og periode

Du velger periode og søker på det/de kurset/kursene som passer for din aldersgruppe. I søknadsskjemaet er det mulig å huke av for om man ønsker å bli vurdert for et annet kurs om du ikke får plass eller ikke er kvalifisert for det kurset du søker på.

Valdres sommersymfoni forbeholder seg retten til å gjøre uttak etter beste evne basert på opplysningene som er gitt i søknadsskjema og innsendt opptak.

Ettersende opptak

Du kan ettersende videoopptak via e-post til ingvild.loen@sommersymfoni.no innen søknadsfristen 15.januar. Dette er søkers eget ansvar - merk: søknader som mangler opptak vil ikke bli vurdert.

Priser og betaling

Søknadsavgift: Alle søkere må betale 300 kr i søknadsavgift. 

Priser: På denne siden finner du informasjon om ulike kurspriser, tillegg og rabatter.

Betalingsfrist: Siste frist for å registrere sin kursplass og betalekursavgift er 1.mars 2024.

Venteliste

Jeg har fått ventelisteplass, hva nå?
Først etter den 15.mars vil vi ha oversikt over avmeldinger og annen informasjon. Vi gir ikke ut informasjon om ventelisten. Vi tar kontakt med deg dersom du får plass på kurset.

Fordi Valdres Sommersymfoni er et nasjonalt og internasjonalt kurs, vil elever kunne oppleve at man ikke blir tatt ut på samme kurs som de man ellers går i orkester med, andre på samme talenttilbud eller de man går i klasse med.

Foresatte og søsken

Alle deltakere født i 2013, eller senere ledsages av en foresatt/verge. Huk av for dette i søknadsskjema og skriv inn navn på foresatte som skal være med. Det er en egen pris for foresatte og medfølgende søsken, se her

Deltakere født i 2011 og 2012 KAN ha med foresatte. Vi prioriterer først deltakere og foresatte for de som er født i 2013 eller senere, deretter deltakere født i 2011 og 2012. Registrer ønske om foresattovernatting i søknadsskjema.

Foresatte til deltakere født i 2010 eller tidligere, oppfordres til å overnatte på Scandic Valdres eller lokale campingplasser.