GNIST ung er et nasjonalt fordypningsprogram for unge strykere på svært høyt nivå for sin alder og som har musikken som sin store lidenskap og hovedinteresse. Øver du mye og ønsker å spille sammen med andre som også finner stor glede i å engasjere seg i klassisk musikk? Da er dette kurset midt i blinken for deg.

GNIST ung foregår i 2. kursperiode 26. juni - 1. juli 2024

Detaljer om kurset

 • Daglige enetimer (40 min)
 • Daglig øvelser i større og mindre ensembler. Kammermusikk er et integrert tilbud i dette kurset
 • Akkompagnement og fremføring på kurskonsert (forutsatt korrekt utført konsertpåmelding innen oppgitt frist etter fullført uttak)
 • Spille på avslutningskonsert med deltakere fra samme kurs
 • Fri adgang til alle kurskonserter 
 • Alle deltakere på GNIST ung bor på Valdres folkehøgskole
 • Kursområdet byr på muligheten av fine fritidsaktiviteter som fotball, sjakk og bading (i samråd og påsyn av foresatte/voksne)
 • Les alt om priser HER. Søknadsavgiften er på kr. 300 og refunderes ikke

Kriterier for deltakelse

 • Instrument: fiolin, bratsj, cello og kontrabass
 • Behandling av søknad forutsetter betalt søknadsavgift (kr. 300,-)
 • Deltakelse forutsetter betalt kursavgift i forkant av kurset 
 • Alle deltakere på GNIST ung MÅ ledsages av foresatt/verge. Foresatt/verge er innforstått med at mindre oppgaver kan forespørres om under kurset
 • Alle søkere til GNIST ung må sende inn opptak av selvvalgt verk og en kort video hvor man pressenterer seg selv og sin motivasjonen for å søke GNIST ung. Lenke til begge videoer lastes opp i søknadsskjemaet. GNIST ung er for deltakere som er på et svært høyt nivå for sin alder

 

 • Ta kontakt med kursleder HER dersom du lurer på noe ang. opptakskrav og nivå. Valdres sommersymfoni forbeholder seg retten til å gjøre uttak etter beste evne basert på opplysningene som er gitt i søknadsskjema og innsendt opptak