Priser

19 06 25 Forhold Som Slaar Gnister C Tom Henning Bratlie 10

OBS Søknadsfrist for alle kurs er 15. Januar!

Søknadsgebyr
Alle våre kurs medfører et obligatorisk gebyr på 300 NOK ved innsending av søknad. Avgiften er ikke-refunderbar (se reglement).

Pris for kursdeltakelse, kost og losji 2020:
NOK 5.600,- + søknadsgebyr kr. 300,- 
(Full pris er ca kr. 15.500,-. Sommersymfonien støtter ordinære deltakere med det resterende beløpet).

Prisen inkluderer kursdeltakelse, samt kost og losji på Valdres folkehøgskole.

Rabatter

  • Søskenmoderasjon NOK 800,- (Gjelder for alle søsken fra og med nr. 2, der ingen andre rabatter er gitt)
  • Valdreselever NOK 1.000,- (Gjelder uavhengig av om eleven bor på VFHS eller hjemme.)
  • Egen innkvartering NOK 500,-
  • Deltakere som spiller kontrabass (gratis kurs, betaler kun kost og losji på 3100kr.) 

Tillegg

  • Pr. ledsager/forelder NOK 3.900,- (dekker kost/losji, samt inngang på utvalgte konserter under festivalen)
  • Søsken som er med, men ikke deltar på kurset NOK 3500,-

 

Stipend/støtteordninger 
UNOF har en støtteordning, "Orkester for alle", hvor man kan søke om støtte for å få delta på sommermusikkskole. Les mer om dette her: http://orkester.no/stotteordning/orkester-for-alle/

OBS: Søknader besvares innen 1. mars og innbetaling av kursagvift må skje innen 15. mars 2020..