Priser

Oktett, Forhold som slår gnister, VFHS 2019

OBS Søknadsfrist for alle kurs er 15. Januar!

Søknadsgebyr
Alle våre kurs medfører et obligatorisk gebyr på 300 NOK ved innsending av søknad. Avgiften er ikke-refunderbar (se reglement).

Pris for kursdeltakelse, kost og losji 2021:
NOK 5.800,- + søknadsgebyr kr. 300,- 
(Full pris er ca kr. 15.500,-. Sommersymfonien støtter ordinære deltakere med det resterende beløpet).

Prisen inkluderer kursdeltakelse, samt kost og losji på Valdres folkehøgskole.

Rabatter

  • Søskenmoderasjon NOK 600,- (Gjelder for alle søsken fra og med nr. 2, der ingen andre rabatter er gitt)
  • Valdreselever NOK 1.000,- (Gjelder uavhengig av om eleven bor på VFHS eller hjemme.)
  • Egen innkvartering NOK 500,-
  • Deltakere som spiller kontrabass (gratis kurs, betaler kun kost og losji på 3300kr.) 

Tillegg

  • Pr. ledsager/forelder NOK 4.100,- (dekker kost/losji, samt inngang på utvalgte konserter under festivalen)
  • Søsken som er med, men ikke deltar på kurset NOK 3300,-

 

Stipend/støtteordninger 
UNOF har en støtteordning, "Orkester for alle", hvor man kan søke om støtte for å få delta på sommermusikkskole. Les mer om dette her: http://orkester.no/stotteordning/orkester-for-alle/

OBS: Søknader besvares innen 1. mars og innbetaling av kursagvift må skje innen 15. mars 2021