Priser

Liv Rygh , Bak Horisonter

OBS Søknadsfrist for alle kurs er 15. Januar!

 

Søknadsgebyr

Alle våre kurs medfører et obligatorisk gebyr på 300 NOK ved innsending av søknad. Avgiften er ikke-refunderbar (se reglement).

 

Pris for kursdeltakelse, kost og losji 2019:

NOK 5.400,- + søknadsgebyr kr. 300,- 
(Full pris er ca kr. 15.000,-. Sommersymfonien støtter ordinære deltakere med det resterende beløpet).

Prisen inkluderer kursdeltakelse, samt kost og losji på Valdres folkehøgskole.

 

Rabatter

  • Søskenmoderasjon NOK 500,- (Gjelder for alle søsken fra og med nr. 2)
  • Valdreselever NOK 1.000,- (Gjelder uavhengig av om eleven bor på VFHS eller hjemme.)
  • Egen innkvartering NOK 500,-

 

Tillegg

  • Pr. ledsager/forelder NOK 3.900,- (dekker kost/losji, samt inngang på utvalgte konserter under festivalen)
  • Valgfag NOK 1.000,-
  • Søsken som er med, men ikke deltar på kurset NOK 3500,-

 

 

Stipend/støtteordninger 

UNOF har en støtteordning, "Orkester for alle", hvor man kan søke om støtte for å få delta på sommermusikkskole. Les mer om dette her: http://orkester.no/stotteordning/orkester-for-alle/ 

 

 

OBS: Søknader besvares innen 1. mars og innbetaling av kursagvift må skje innen 15. mars 2019.