Priser

OL7A4387

OBS Søknadsfrist for alle kurs er 15. Januar!

Søknadsgebyr
Alle våre kurs medfører et obligatorisk gebyr (NOK 300,-) ved innsending av søknad. Avgiften på 300kr går til administrasjon. Avgiften er ikke-refunderbar (se reglement).

Pris for kursdeltakelse, kost og losji 2019:
NOK 5.400,- + søknadsgebyr kr. 300,- (Full pris er ca kr. 15.000,-. Sommersymfonien støtter ordinære deltakere med det resterende beløpet). Prisen inkluderer kursdeltakelse, samt kost og losji på Valdres folkehøgskole.

Rabatter
Søskenmoderasjon NOK 500,- (Gjelder pr. søsken fra og med nr. 2)
Valdreselever NOK 1.000,- (Gjelder uavhengig av om eleven bor på VFHS eller hjemme.)
Andre med egen innkvartering NOK 500,-

Tillegg
Pr. ledsager/forelder NOK 3.900,- (dekker kost/losji, samt inngang på utvalgte konserter under festivalen)
Valgfag NOK 1.000,-

Søsken som er med, men ikke deltar på kurset NOK 3500,-

Stipend/støtteordninger 
UNOF har en støtteordning, "Orkester for alle", hvor man kan søke om støtte for å få delta på sommermusikkskole. Les mer om dette her: http://orkester.no/stotteordning/orkester-for-alle/ 

 

OBS: Søknader besvares innen 1. mars og innbetaling av kursagvift må skje innen 15. mars 2019.