Britta Skärby-Vindenes

Fiolin // 2. periode
Britta Skärby Vindenes

Britta Skärby-Vindenes har hatt sitt hovedengasjement i Bergen kulturskole som fiolinlærer ensemblelærer og dirigent i mange år. Hun var med på oppstarten av Lørdagsskolen som senere ble klassisk fordyping der hun var orkester/ensembleleder.
Hun var også også med når Barratt Due avdeling Bergen ble etablert og har siden 2012 vært en- gasjert som fiolinlærer og ensemblelærer der. 2018-2020 var hun administrativ leder for avdelin- gen.

Britta er født i Sverige og kom til Norge for å studere på Norges Musikkhøgskole der hun i løpet av 5 år tok instrumental- og musikkpedagogisk eksamen. Hun har også studert barokkfiolin.

Britta har tatt eksamen i alle fem nivå i Suzukimetodikk. Hun startet opp og drev samspillsgrup- pen Suzuki Viva i 17 år. Suzuki Viva var en forening for fiolinelever i alle aldrer, som drev samspill- grupper, seminarvirksomhet og konserter. Britta har samarbeidet med mange andre musikere og Suzukipedagoger, og hun har et utstrakt internasjonalt nettverk. Koen Rens, Jan Mathiessen, Mel- inda Mandozzi har hun ofte samarbeidet med.

I mange år drev hun faste seminar og konserter med Bergen Barokk. Britta har undervist elever og ensembler som har vunnet priser lokalt og nasjonalt i UMM.

Som utøvende musiker har hun vært freelancer i Bergen. Hennes første jobb etter musikkhøgsko- len i Oslo var i Regionmusikken i Sverige. Hun var med på å starte opp Ålesund Strykekvartett og hadde fast ansettelse der i 6 år .

Britta er en ettertraktet lærer og instruktør og underviser bla. på Valdres Sommersymfoni og Norsk Suzukiforbund sitt sommerkurs på,Geilo.

Britta driver nå Bergen Klassisk AS sammen med Njål Vindenes. Hun tar på seg spilleoppdrag og oppdrag som lærer, instruktør og dirigent.