Nasjonalt fordypningsprogram for yngre dedikerte strykere med stor kapasitet og mål om å videreutvikle seg individuelt og i samspill med andre. Fokuset vil være å gi deltakerne samspillserfaring i ulike ensembler, individuell oppfølging tilpasset den enkelte, samt konserterfaring både individuelt og med andre. Lærerne er toppdedikerte utøvere og pedagoger som er spesielt dyktige med barn og unge.

Gnist for strykere foregår i 2. periode 28. juni-3. juli 2023.

Detaljer om kurset

 • Antall deltakere totalt: 24
 • Daglige enetimer (40 min)
 • Daglig øvelser i ulike ensembler. Kammermusikk er et integrert tilbud i dette kurset
 • Fremføring på kurskonsert (forutsatt korrekt utført konsertpåmelding innen oppgitt frist etter fullført opptak)
 • Spille på avslutningskonsert med deltakere fra samme kurs
 • Mulighet for MITOP valgfag (kr. 500,-)
 • Fri adgang til utvalgte festivalkonserter, samt alle kurskonserter 
 • Kursområdet byr på muligheten av fine fritidsaktiviteter som fotball, sjakk og bading (i samråd og påsyn av foresatte/voksne)
 • Den subsidierte kursavgiften er satt til kr. 6400,- * for deltakere under 18 år. Denne dekker all undervisning og konserter, samt kost og losji på Valdres folkehøgskole. Påmeldingsgebyret er på kr. 300,-

Kriterier for deltakelse

 • Instrument: Fiolin, bratsj, cello og kontrabass
 • Behandling av søknad forutsetter betalt søknadsgebyr (kr. 300,-) 
 • Deltakelse forutsetter betalt kursavgift i forkant av kurset
 • Alle deltakere født 2012, eller senere MÅ ledsages av foresatt/verge. Foresatt/verge er innforstått med at mindre oppgaver kan forespørres om under kurset
 • Alle søkere til Gnist må sende inn opptak av selvvalgt verk og en kort video der de presenterer seg selv og sin motivasjon for å søke Gnist. Begge videoer lastes opp i søknadsskjemaet
 • Innsendt selvvalgt verk må være på et vesentlig høyere nivå enn kravet for tilsvarende aldersgruppe som søker NBSO Kammerstrykerne:NBSO Kammerstrykerne

Ta kontakt med kursleder HER dersom du lurer på noe ang. opptakskrav og nivå. Valdres sommersymfoni forbeholder seg retten til å gjøre uttak etter beste evne basert på opplysningene som er gitt i søknadsskjema og innsendt opptak.