Nasjonalt fordypningsprogram for unge strykere som har musikken som sin store lidenskap og hovedinteresse. Øver du mye og ønsker å spille sammen med andre som også finner stor glede i å engasjere seg i klassisk musikk? Da er dette kurset midt i blinken for deg.

Gnist for strykere foregår i 1. kursperiode 23.-28. juni 2023.

Detaljer om kurset

 • Antall deltakere totalt: Få plasser
 • Daglige enetimer (30 min)
 • Daglige øvelser i større og mindre ensembler
 • Fremføring på kurskonsert (forutsatt korrekt utført konsertpåmelding innen oppgitt frist etter fullført uttak)
 • Spille på avslutningskonsert med deltakere fra samme kurs
 • Fri adgang til alle kurskonserter 
 • Kursområdet byr på muligheten av fine fritidsaktiviteter som fotball, sjakk og bading (i samråd og påsyn av foresatte/voksne)
 • Den subsidierte kursavgiften er satt til kr. 6400,- * for deltakere under 18 år. Denne dekker all undervisning og konserter, samt kost og losji på Valdres folkehøgskole. Påmeldingsgebyret er på kr. 300,-

Kriterier for deltakelse

 • Instrument: fiolin, bratsj, cello og kontrabass
 • Behandling av søknad forutsetter betalt søknadsgebyr (kr. 300,-)
 • Deltakelse forutsetter betalt kursavgift i forkant av kurset 
 • Alle deltakere født 2012, eller senere MÅ ledsages av foresatt/verge. Foresatt/verge er innforstått med at mindre oppgaver kan forespørres om under kurset.
 • Alle søkere til Gnist må sende inn opptak av selvvalgt verk og en kort video hvor man pressenterer seg selv og sin motivasjonen for å søke Gnist. Begge videoer lastes opp i søknadsskjemaet.
 • Innsendt selvvalgt verk må være på et vesentlig høyere nivå enn kravet for tilsvarende aldersgruppe som søker Strykerkurs: https://www.sommersymfoni.no/kursene/kursoversikt/strykekurs/

Ta kontakt med kursleder HER dersom du lurer på noe ang. opptakskrav og nivå. Valdres sommersymfoni forbeholder seg retten til å gjøre uttak etter beste evne basert på opplysningene som er gitt i søknadsskjema og innsendt opptak.