Grieg kammerorkester

Festivalutøver, ensemble
GKO

Det satses stort på unge talenter innenfor det klassiske musikkfeltet. Mangfoldige talentprogrammer og  kurs blir tilbudt unge musikere, helt fra de begynner å spille et instrument til de er ferdig utdannet. Etter endt utdanning er det imidlertid kun et fåtall som får orkesterjobben de har drømt om. Grieg kammerorkester skal jobbe for at flere ferdigutdannede musikere kommer seg ut i jobb.

En av hovedutfordringene norsk musikkliv står overfor, er at nyutdannede musikere i større grad søker jobber i hovedstaden enn i orkestrene rundt omkring i landet. GKO ønsker å styrke nyutdannede musikeres tilknytning til de ulike orkestrene i landet, blant annet ved å tilrettelegge for nettverkskaping. GKO skal bestå av et utvalg unge, fast ansatte musikere fra hvert av landets orkestre. Gjennom å møte folk som har fått jobb i distriktene, får de nyutdannede musikerne et personlig forhold til de ulike orkestrenes medlemmer i samme aldersgrupper. GKO vil ha sin årlige samling i ”nøytrale” Valdres, men utover dette jobbes det også for at orkesteret skal turnere til ulike byer der de blir kjent med de respektive konsertsalene, orkestrene og byene. Det planlegges for et slikt besøk i Stavanger i 2022. 

Musikerne i Grieg kammerorkester vil stort sett bestå av musikere under 30 år. Disse vil i hovedsak være nyutdannete musikere, unge musikere som nettopp har fått jobb i landets profesjonelle orkestre og "inspirerasjonsmusikere” som Eivind Ringstad og Amalie Stalheim, som har etablert seg som profesjonelle kammermusikere

I tillegg til å være en rekrutteringsarena for de norske orkestrene og en samlende kraft og arena for utveksling av erfaring for unge, utdannede musikere, vil GKO også være en arbeidsplass. Etter å ha mistet tryggheten som studiestedene tilbyr, og før man vinner et prøvespill, er det ofte et hull i både inntekts- og erfarings-muligheter. GKO ønsker å fylle dette hullet og bidra til en jevn rekrutteringsstrøm for samtlige norske orkestre.