Om Valdres Sommersymfoni

Stoler, åpningskonsert, Museet 2019

Om oss:

Valdres sommersymfoni ble grunnlagt i 1994 og består av en internasjonal kammermusikkfestival og Nord-Europas største kurs for klassiske musikktalenter. Hvert år i slutten av juni arrangeres rundt 30 festivalkonserter i regionen, samtidig som 300 unge mennesker møtes for å få inspirasjon og undervisning. I tillegg til disse sommeraktivitetene har Valdres sommersymfoni det koordinerende ansvaret for de nasjonale helårsprosjektene «Instrumenter i fokus» og «Papillon». Valdres sommersymfoni er en del av Norsk ressurssenter for klassisk musikk KF som drifter festivalen, kursene samt nasjonale og internasjonale prosjekter.  Norsk ressurssenter for klassisk musikk KF eies av Nord-Aurdal kommune, men drives som selvstendig inntektsgivende og resultatorientert virksomhet med eget budsjett og regnskap.

 

Vårt styre:

Styreleder: Geir Johnson
Nestleder: Alf Richard Kraggerud
Styremedlem: Rolf Lennart Stensø
Styremedlem: Anne Revling
Styremedlem: Renate Remme Øverseth
Varamedlem: Hanne Rinholm
Varamedlem: Jannik Lindbæk