Image0

Norsk harpeforening - til Valdres!

Vi har hatt storveis besøk i Valdres av Norsk Harpeforening, representert av stjernepedagog Isabelle Perrin og soloharpist i Oslo-filharmonien Birgitte Volan Håvik, for planlegging av årets kurs!

Vi gleder oss over at Norsk harpeforening arrangerer kurs i Valdres i sommer og vi er glade for å innlede et samarbeid i år. Norsk ressurssenter for klassisk musikk har siden 2016 ledet prosjektet Instrumenter i fokus der et av målene er å bidra til økt rekruttering av unge harpister. Norsk harpeforening er grunnlagt i etterkant av fokus-prosjektets koordinering av feltet og harpeforeningen drives av dyktige ildsjeler og pedagoger.

Vi er glade for at harpeforeningen nå legger sitt sommerkurs til Valdres og vi ser frem til å samle unge harpister i Fagernes i årene som kommer. Allerede i sommer legges grunnlaget og vi er glade for å kunne presentere harpen for publikum, deltakere og foresatte i Valdres. Sist, men ikke minst vil det arrangeres workshop til sommeren hvor alle som har lyst kan få prøve en harpe for første (men forhåpentligvis ikke siste) gang! :-D