OL7A8610

Alle noter er utsendt!

Da er alle noter sendt ut og vi gleder oss til alt det spennende repertoaret som det skal jobbes med i sommer! 

Grunnet mange store filer var det dessverre ikke alle som mottok e-posten ved første utsendelse, men nå håper vi at alle har mottatt alt. 

- Unntak er det nyskrevne verket av Henning Kraggerud, dette ettersendes snart. 

På denne siden finnes full oversikt over repertoar. 

I tillegg vil SIS deltakerne spille kammermusikk. Dette er det sendt ut informasjon om via e-post. 

Ta kontakt med oss snarest dersom du ikke har mottatt noter. 

NOBUS deltakerne finner sine noter her. 

Velkommen til Valdres!