Erlend Skei

Kontrabass // begge perioder
Erlend Skei
Erlend Skei er frilans kontrabassist, bosatt i Nittedal.
Han har mastergrad i utøvende kontrabass og faglærerutdanning fra NTNU, Institutt for musikk hvor han hadde Stanislaw Kulhawczuk som lærer. Han har i tillegg studert ett år hos Dan Styffe ved Norges musikkhøgskole.
Som frilanser jobber Erlend jevnlig i Oslo filharmonien, Kringkastingsorkesteret, Det Norske Kammerorkester, Trondheimsolistene og Stabsmusikken. Han var fast ansatt i Operaen i Kristiansund fra 2003-2010. Erlend underviser i kontrabass ved Musikk på Majorstuen skole, Musikkskolen Barrat Due, Nittedal strykeorkester og Hadeland strykeorkester. Han har tidligere undervist i kontrabass ved Trondheim kommunale musikk- og kulturskole (1999-2003), Kristiansund kulturskole og musikklinja ved Atlanten v.g. skole (2003-2009). Erlend jobber aktivt med rekruttering av unge kontrabassister, og er initiativtaker og leder i Norsk kontrabassklubb som ble stiftet høsten 2017.