David Meier

Piano og akkompagnement // begge perioder
David Meier

David Meier har utmerket seg som solist i internasjonale konkurranser, opptrådt med orkester i Tyskland og USA og medvirket i radio og flere cd-innspillinger. Han er også en allsidig pedagog og underviser i klaver ved Barratt Due musikkinstitutt.

Meier er utdannet i Tyskland hvor han studerte under Paul Buck og Konrad Elser. Mens han utdannet seg som solist i Lübeck, underviste han selv i klaver ved Musik Hochschule Lübeck og Hochschule für Musik und Theater Rostock.

Han har opptrådt med orkester i Tyskland og USA, og medvirket i flere i radio-opptak og CD-innspillinger. Han har utmerket seg som solist i den europeiske klaverkonkurransen Bremen, hvor han fikk både førstepris, publikumspris og tre spesialpriser for sine interpretasjoner av Bach, Beethoven og samtidsmusikk. Meier har også utmerket seg i den internasjonale Schubert-Konkurransen i Dortmund og i den internasjonale Beethoven-konkurransen i Bonn. 

David skal være lærer på pianokurset i 1. periode og akkompagnatør i 2. periode i 2020.