Astrid Willumsen

Piano // 1. periode
Astrid Willumsen

Astrid Willumsen er pianist, pedagog og kordirigent fra Hønefoss.

I 2017 fullførte hun bachelor ved Norges Musikkhøgskole. Samme året mottok hun stipend fra Talentfondet Celledeling i Hønefoss. Våren 2019 fullførte hun master i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole, og jobber nå som pianopedagog ved musikklinja på Ringerike Videregående skole og Oppegård kulturskole ved siden av jobben som frilans pianist. I tillegg dirigerer hun damekoret Decibel.

Hun har jobbet med ulike konsert og- musikkpedagogiske prosjekter både i inn- og utland og har de siste to årene, i forbindelse med masterprosjektet, reist flere ganger til India og Georgia for å bidra til å etablere og utvikle musikklærerutdanninger der i samarbeid med NMH.

Ellers har Astrid turnert med over 30 forestillinger for Den Kulturelle Spaserstokken i Ringerike, Gjøvik, Hamar og Stange med konserten «Fru Johnsen, Julie og Jacobsen», sammen med to sangere og skuespillere.

Hun er involvert i prosjekter hos Crescendo, og har jobbet administrativt med bl.a. Ung FIlharmoni og Klaverkonferanse i Bergen.

I 2018 mottok hun Lindemans Juniorstipend av Alf Richard Kraggerud under Valdres Sommersymfoni, for å ha gjort seg spesielt bemerket som ung, lovende musikkpedagog.