Alf Richard Kraggerud

Grunnlegger og lærer - Fiolin // begge perioder
Alf Richard Kraggerud

Alf Richard Kraggerud er i dag ansett som en av de mest anerkjente fiolinpedagoger og talentutviklere i Norden. Som leder for Unge Talenter ved Barratt Due musikkinstitutt (1999-2007 og 2009-) og grunnlegger av Valdres Sommersymfoni er han en av de mest innflytelsesrike personer i Norge på disse feltene. Kraggeruds resultater og visjoner gjør ham særdeles ettertraktet som foredragsholder og gjestende mesterklasseholder i inn- og utland. Han har studert fiolin og pedagogikk ved Barratt Due musikkinstitutt og direksjon ved Royal Academy (London).                        

Hans gode resultater som pedagog er nok et produkt av hans varierte og omfattende utdannelse og erfaring. Han begynte blant annet å undervise allerede som 13-åring. Etter å ha fullført sine studier i pedagogikk og fiolin ved Barratt Due musikkinstitutt, studerte han i 1992 direksjon i London (i klasser med G. Hurst ved Royal Academy og L. Leonard ved Morley College). Etter en kortere periode som førstefiolinist i Kringkastingsorkesteret ble han rektor ved Gjøvik Kulturskole (1995-1999). Fra 1999 til 2007 var han leder for Unge Talenter ved Barratt Due. I løpet av denne tiden fikk instituttet et internasjonalt omdømme  som en høyt respektert musikalsk læringsinstitusjon. I 2007 ble han førsterektor ved det allerede velrenommerte Razumovsky Academy i London, men i 2009 var han tilbake i Norge som nestleder ved Barratt Due musikkinstitutt.                        

Kraggerud er videre både foredragsholder og leder av mesterklasser. Han har blant annet figurert ved innflytelsesrike og tradisjonsskapende institusjoner som Mozarteum (Salzburg, Østerrike), Northwestern University (Chicago, USA) og Astona (Sveits) i tillegg til flere av de store nordiske konservatoriene og høyskolene. Valdres Sommersymfoni ble startet av Kraggerud i 1994, og er et eksempel på Kraggeruds kunstneriske visjoner. Foruten å være et av de største, er det i dag et av de mest unike og resultatskapend i sitt slag, ikke minst i europeisk sammenheng. Alle konserter, all kammermusikk, individuell undervisning, orkesterspill og direksjonsmetodikk utspilles på en spesielt kollaborativ måte mellom nybegynnere og store internasjonale navn, mellom utveksling og samarbeid, mellom lek og ambisjoner og tiltrekker seg en stadig økende andel internasjonale kursdeltagere.

I 2017 vant Alf Richard Lindeman prisen for sitt enestående mangeeårige og betydningsfulle innsats for talentutvikling og undervisning av barn og unge. Prisen er på 150.000 kroner, og prispengene vil Kraggerud gi videre til unge talenter i form av Junior stipend, som vil utdeles under sommersymfonien.