6M8A1769

Festivalvideo 2022, 2.helg

Valdres Sommersymfoni 2022 - 2.helg. Video: Adrien Le Gall. Drone: Tom Henning Bratlie