Guro KH Terese Samuelsen8
Foto: Terese Samuelsen

10 millioner til Songs of Travel

Valdres Sommersymfoni er stolte over å kunngjøre at Songs of Travel (SOT), et europeisk prosjekt om musikklivet i møte med klima- og flyktningekrisen, har blitt valgt ut til å motta 10 millioner kroner som en del av “Creative Europe Culture Cooperation”.

Valdres Sommersymfoni har gått sammen med tre andre musikkfestivaler; Music for Galway med sin CELLISSIMO-festival, Järna Festival Academy i Sweden og Piano Biennale i Nederland. De fire festivalene går sammen med Causa Creations, en østerriksk spillutvikler, for å utvikle Songs of Travel. SOT skal bruke musikk til å skape oppmerksomhet og empati for klimaendringer, flyktningkrisen og implementeringen av bærekraftige modeller for klassiske musikkfestivaler.

«Vi er utrolig glade og stolte over å ta del i dette prosjektet. Sammen med fire andre europeiske kulturaktører skal vi forske på hvordan bransjen kan møte klimakrisen, og finne ut av hvilke konkrete tiltak som kan gjøre klassiske konserter CO2-nøytrale. Flyktningkriser kommer også til å bli en konsekvens av den store klimakrisen. Med dette prosjektet håper vi, gjennom musikk og historier, å bidra til bevissthet, empati og handlekraft i møte med disse dagsaktuelle temaene. Gjennom prosjektet får vi dessuten fem bestillingsverk til festivalen, klassisk musikk ut til norske klasserom, og fantastiske, internasjonalt anerkjente utøvere til Valdres (som selvsagt reiser grønt)!» - Guro Kleven Hagen, kunstnerisk leder i Valdres Sommersymfoni

SOT inkluderer et samarbeid om fem bestillingsverk av moderne klassiske komponister som tar for seg temaer som migrasjon. Ett av stykkene vil brukes i et nytt interaktivt eventyrspill; Songs of Travel, som vil vise fem historier om flyktninger som reiser fra sine hjemland for å få en ny start i Europa. Festivalene vil sette søkelyset på bærekraft fra et økologisk perspektiv og pedagogiske ressurser vil opprettes for å skape engasjement rundt moderne klassisk musikk og å løfte fram temaer som migrasjon og sosial inkludering.