Ung Filharmoni

Festivalutøver, ensemble
Ung Filharmoni

Ung Filharmoni er et unikt program for unge, klassiske musikere opp til 19 år, som drømmer om å bli profesjonelle orkestermusikere. Gjennom nasjonale prøvespill settes det hvert år sammen et orkester på nærmere 80 unge musikere. Disse samles først til en intens øvingsperiode på sommeren, hvor de jobber med et større orkesterverk, under ledelse av en høyt profilert dirigent.

Parallelt med orkesterprøvene får deltakerne undervisning og veiledning av en rekke musikere fra Oslo-Filharmonien.

På høsten samles orkesteret igjen til prosjektuke, denne gangen i Oslo Konserthus. Der deler de podium med Oslo-Filharmonien i et ekstra stort og spektakulært symfoniorkester, hvor ung og profesjonell sitter side ved side. Høstsamlingen avsluttes med konsert for et fullsatt Oslo Konserthus.

Gjennom samspillet med Oslo-Filharmonien får deltakerne en enestående mulighet til å utvikle seg både personlig og musikalsk. I møte med noen av de fremste utøverne i det profesjonelle musikklivet skapes det en inspirerende læringsarena, som gir de unge musikerne unik erfaring med hva som kreves på toppnivå.

Ung Filharmoni har som mål å bidra til at unge talenter skal lykkes som utøvere i morgendagens musikkliv.