Cello og noter22@Tom Henning Bratlie

Ånun Lund Rej Minnefond - søknadsfrist 1.mai

Nå åpnes det for søknader til Ånuns Minnepris. 

Formålet er å inspirere barn og unge tom 15 år til kreativ utvikling, innen klassisk musikk, utøving og komponering med utspring i klassisk musikk, visuell kunst, kreativ skriving og mellomfolkelig forståelse. Det eksepsjonelt skapende, lidenskapen, potensialet og de menneskelige sider teller særlig. Søknadene kan derfor bli veid og målt på en noe annen måte enn på en eksamen eller konkurranse. Søknadsfristen er 1. mai 2024.

For mer informasjon og søknadsprosedyre se www.anunminnefond.no Henvendelser kan rettes til post@anunminnefond.no  Vi anbefaler å starte tidlig med å forberede søknaden.                               

                                               

Fra prisutdelingskonserten i september, 2023 på Barratt Due musikkinstitutt: Maxim Osadchuk,13 år fra Tromsø, og elev ved Unge talenter i Nord fikk pris for malerisk og ekspressivt cello spill. Han har vært solist med flere orkestre. Maxim fremførte bla egen komposisjon som han tilegnet Ånun. Jazmin Surcsik, 13 år fra Færder, med bakgrunn fra Kulturskole og korps, ble berømmet for modent klarinettspill med nydelig klang og tone. Hun har vært solist med Kongelig Marines Musikkorps, og er alt i sin unge alder tatt opp som elev ved Sibelius akademiet og pendler jevnlig til timer i Helsinki. Begge er heldige å ha med seg inspirasjon også fra andre kulturer.

Siden de første pristildelingene i 1992 har over 60 verdige prismottakere blitt en del av Minnefondets «Ånun familie». Felles for alle er at pengestøtten de har mottatt, har vært en spesiell oppmuntring i tidlig alder til å videreutvikle det de har på hjertet, og de framfor alt bli sett.

Flere er i dag i fremste rekke av unge norske musikere, og har inntatt den internasjonale arena som solister med kjente orkestre og turnerende kammergrupper. Noen har ledende roller i norsk kulturliv, arrangerer festivaler og tatt initiativ til gode for barn og unges kunstneriske utvikling. Deres kreativitet har på unike måter bidratt positivt i samfunnet.