Kursenes konserter

Fiolingutt med rose i munnen

Kursenes konserter er gratis og åpne for alle. Noen få konserter trenger man billetter til. Disse unntakene er markert med stjerne. Trykk på den enkelte konsert for å komme til billettsalg. 

Alle med årets festivalarmbånd får gratis inngang også ved disse konsertene. (NB: Gjelder kun konsertene i denne oversikten - ikke øvrige festivalkonserter.)

Konsertene holdes i gymsalen på Valdres folkehøgskole der ikke annet er angitt. 

 

Kurskonserter 2021:

Fredag 18. juni

18.00            Åpningskonsert   

Valdres folkemuseum

 

Lørdag 19. juni

Kl. 18.00:         Kurskonsert                  

Kl. 20.00:         Kurskonsert

 

Søndag 20. juni

Kl. 12.00:         Kurskonsert                                                                

Kl. 20.00:         Kurskonsert                                                                

 

Mandag 21. juni

Kl. 12.00:         Kurskonsert                                                                

Kl. 20.00:         Kurskonsert                                                                

 

Tirsdag 22. juni

Kl. 12.00:         Kurskonsert                                                                

Kl. 18.00:         Kurskonsert                                                                 

       

Onsdag 23. juni:

Kl. 11. 00.       Avslutningskonsert 1. periode                               

 Valdreshallen/                                                                                   Nord-Aurdal kulturskole 

 

Torsdag 24. juni

 

Kl. 16.00:         Åpningskonsert 2. periode                                         Valdreshallen

Ung Filharmoni: Symfoniske danser

 

Fredag 25. juni:

Kl. 20.00:         Kurskonsert                                                                

 

Lørdag 26. juni:

Kl. 12.00:         Kurskonsert                                                                

Kl. 20.00:         Kurskonsert                                                                

 

Søndag 27. juni:

Kl. 12.00:         Kurskonsert                                                                

Kl. 18.00:        

Familieforestilling med Valdres sommerballett      

Valdreshallen

 

Mandag 28. juni: 

Kl. 12.00:         Kurskonsert                                                                

Kl. 18.00:         Kurskonsert                                                                

Kl. 20.00:         Beethoven sonater                                                    

 

Tirsdag 29. juni:

Kl. 11.00:         

Avslutningskonsert stryk                                          

Valdres folkehøgskole

 

Kl. 13.00:        

Avslutningskonsert, Senter for talentutvikling      

Valdres folkemuseum

                       

Torsdag 1. juli:

Kl. 18.00:         Kurskonsert                                                                

Kl. 20.00:         Kurskonsert                                                                

 

Fredag 2. juli:

Kl. 18.00:         Kurskonsert                                                                

Kl. 20.00:         Kurskonsert                                                                

 

Lørdag 3. juli:

Kl. 18.00:         Kurskonsert                                                                

Kl. 20.00:         Kurskonsert                                                                

Søndag 4. juli:

Kl. 18.00:         Kammerkonsert                                                         

Kl. 20.00:         Kammerkonsert                                                         

Mandag 5. juli:

Kl. 11.00:         Avslutningskonsert