I samarbeid med våre hotellpartnere tilbyr Valdres sommersymfoni rabatterte konsertbilletter når du bor hos en av våre partnere.

Bli kjent med våre hotellpartnere!