Bli musikkfadder.

Nå har du muligheten til å bli Musikkfadder. Så vel i Bolivia som i Sør-Afrika er lærerlønninger den aller største utfordringen. Myndighetene lover penger som aldri kommer frem. Ved å sette inn penger på vår Paypal-konto  ( merk. Playing for a future),  kan du bidra med lærerlønn for en elev, kr. 1000,- per år. Pengene vil bli gitt til utvalgt elevs lærer og vi vil sende navn, instrument og alder. Merk innbetalingen med Bolivia eller Sør-Afrika. Lærere kan velge utvalgt kollega å støtte. Det er også mulig å bidra generelt med et engangsbeløp på 500,-.