Playing for a future

Playing på Valdresflya

Playing for A Future ble lansert i 2009 for å gi barn og ungdom også i mindre bemidlede deler av verden en mulighet til å utvikles ved hjelp av musikk. Målet er å oppnå utveksling i flere retninger.

Barn og unge i fattige land skal få en mulighet til å komme til Norge for å delta på kurs i regi av Valdres sommersymfoni for å få inspirasjon, og ta med seg impulser tilbake til sitt hjemmemiljø. Alternativt sender vi lærerkrefter ut i verden for å inspirere. Andre veien skal også barn og unge i Norge få en mulighet til å forstå verden bedre gjennom å møte unge musikere fra andre land, men også besøke dem i deres egne land.
Prosjektet omfatter for tiden egne satsinger i Sør-Afrika, Bolivia og Jordan.

Norsk Utenriksdepartement gikk inn med støtte til prosjektet i 2011, og i tillegg bidrar alle som søker kurs i regi av Valdres sommersymfoni med 200 kroner av påmeldingsavgiften. Playing for A Future får også støtte fra musikerne i tre av Norges store symfoniorkestre, Oslo Filharmoniske Orkester, Kringkastingsorkesteret og Stavanger Symfoniorkester. Orkestermidlene er dedikert aktiviteter rettet mot Bolivia.

Musikkfadder

Nytt for i år er muligheten til å bli Musikkfadder. Så vel i Bolivia som i Sør-Afrika er lærerlønninger den aller største utfordringen. Myndighetene lover penger som aldri kommer frem. Gjennom å klikke på linken Musikkfadder kan du bidra med lærerlønn for en elev, kr. 1000,- per år. Pengene vil bli gitt til utvalgt elevs lærer og vi vil sende navn, instrument og alder. Velg Bolivia eller Sør-Afrika. Lærere kan velge utvalgt kollega å støtte. Det er også mulig å bidra generelt med et engangsbeløp på 500,-. 

Våre samarbeidspartnere

Sør-Afrika

Helt fra starten i 2009 har vi samarbeidet med Ronnie Samaai og Redefine Western Cape Music Project, nå Western Cape Music Education Project. I tillegg til at en gruppe sør-afrikanske ungdommer er kommet til Valdres hvert år har vi også kunnet bidra med kontantstøtte til prosjektet. Vi har donert instrumenter – dels brukte fioliner som vi fikk gjort i stand gjennom et samarbeid med fiolinmaker Urs Wenk-Wolff, dels en klarinett og en helt ny fiolin i samarbeid med Classic Violinshop, finansiert av salg av kunstlodd, brukte noter og CDer, samt direkte donasjoner.

2012 hadde vi en utvekslingsstudent – Kaylin Levendal – som var i Norge i et halvt år mens hun studerte på Barratt Due musikkinstitutt og Lillestrøm videregående skole og bodde i vertsfamilie.  Høsten 2014 gjennomførte vi mesterklasser i Cape Town.

Bolivia

Sicor – Sistema de Coros y Orquestas – er vår samarbeidspartner i Bolivia. Vi har hatt unge musikere på besøk hvert år siden 2009 og vi har også bidratt med instrumentdonasjoner – klokkespill i 2010, en privat donasjon av en brukt fiolin i 2011 samt fagott og helt ny fiolin i 2012. I 2010 besøkte vår fotograf Tom Henning Bratlie Bolivia sammen med Nordisk Brass Ensemble (musikere fra blant annet KORK og OFO). For 2013 fikk vi penger fra UD/Mic til et halvt års opphold i Norge for fagottist Pedro Pablo Yaquirena Urapogui, som bodde i vertsfamilie, studerte på Barratt Due musikkinstititutt, og hadde en fadderordning i Oslo Filharmoniske orkester.

Jordan

Her samarbeider vi med National Music Conservatory i Amman og Amman Symphony Orchestra, now JOrchestra. Siden 2011 har vi årlig hatt deltagere på Valdres Sommersymfoni og i 2012 fikk de med seg en ny fiolin hjem. I tillegg har vi hatt flere norske musikere på plass i Jordan. I april 2011 dirigerte Alf Richard Kraggerud Amman Symphony Orchestra med Guro Kleven Hagen som solist. I januar 2012 var det Stephen Threlfall fra vår brittiske samarbeidspartner Chetham School of Music i Manchester som på vegne av Playing for A Future dirigerte i Amman, denne gang med Sandra Lied Haga som solist. I tillegg til penger mangler orkesteret i den jordanske hovedstaden også strykere. Idunn Lohne, fiolin,  har medvirket i orkesteret ved et flertall tilfeller og i mars 2012 var også Inger Hannisdal, fiolin, fra Norge med. I oktober 2012 urfremførte Carl Nilsen sin 1. symfoni  i Amman med Amman Symphony Orchestra og ham selv som dirigent. Eivind Hannisdal og Idunn Lohne var solister på samme konsert.

Samarbeidsprosjekter

Gjennom Transposition har vi i flere år hatt deltagere fra Vietnam i Valdres og samarbeid med Oslo Camerata har gjort at vi har kunnet ta imot unge musikere fra Brasil. Takket være EU-midler har vi kunnet samarbeide med musikkinstitusjoner i Polen.

Ambassadører
For å gi drahjelp til Playing for A Future velger vi hvert år en ambassadør som gir egne konserter både i Norge og i utlandet. Ambassadøren opptrer gratis mot at inntektene går til prosjektet. Først ut var Alexander Rybak (fiolin/sang) i 2009, så Felix Peikli (klarinett) i 2010, Guro Kleven Hagen (fiolin) i 2011 og Sandra Lied Haga (cello) i 2012. I 2013 var Catharina Chen (fiolin) ambassadør og i 2014 var det Eivind Holtsmark Ringstad. Sonoko Miriam Shimano Welde (fiolin) var ambassadør i 2015. De to fiolinistene Ludvig Gudim og Nhi Do Phuong er valgt til ambassadører for 2017.

Fremtiden
Etter seks år med utveksling av unge musikere fra fire kontinent kan vi konkludere med at dette er en arbeidsmåte som bærer frukt. De unge utøvere som har fått en mulighet å komme til Norge har vokst personlig takket være kontakten med andre unge musikere og alle har reist hjem og der bidratt til utvikling av eget samfunn. Våre norske deltagere har lært om verden utenfor Norge. Vi håper å kunne fortsette med dette arbeidet, både med unge som kommer på sommerkurs og unge som kommer for lengre opphold.

Administrasjon
Ingrid Lohne er leder for Playing for A Future som ble initiert av festivaldirektør Alf Richard Kraggerud.