Siste runde med utlysning av stimuleringsmidler for Instrumenter i fokus!

torsdag 13. august 2020
Oborama Pg Fagottsymp 2018

Foto: OBOrama og fagottsymposium, Trondheim 2018

Siste runde med utlysning av stimuleringsmidler, frist 1.septemeber!

Den 1.september er siste frist for å søke stimuleringsmidler fra "Instrumenter i fokus" til kurs/arrangement eller andre kreative opplegg for fokus-instrumentene.


"Instrumenter i fokus" vil fortsette sitt arbeid i tre nye år, men søknader om stimuleringsmidler skal fra 2021 gå direkte til Sparebankstiftelsen DNB.


Vi oppfordrer alle med gode ideer til å søke nå!
Husk, dere kan søke om midler til kurs/prosjekt inntil 1 år frem i tid!


Les om hvordan dere søker, her: http://www.instrumenterifokus.no/soeke-om-midler/