Programslippkonserter for festivalen 2019

onsdag 27. februar 2019
Quatuor Ebene, Ulnes kirke