Papillonprogrammet 2020 - Én ledig plass! Søknadsfrist 15.september.

fredag 23. august 2019
19-06-28 Papillonmusikerne (c ) Tom Henning Bratlie _04
Papillonprosjektet - på veien fra talent til musiker! Noe for deg? Én ledig plass for Papillonprogrammet 2020, vi tar i mot søknader nå!

Papillonprosjektet har vært gjennomført med stor suksess i tre år og vil bli videreført i 2020. Valdres sommersymfoni ønsker med Papillonprosjektet å ta ansvar for å gi utvalgte unge talenter innen klassisk musikk en arena med mer oppfølging og muligheter utover de programmene de i dag er en del av. Papillondeltakerne vil i nært samarbeid med kunstneriske ledere for festivalen, Guro Kleven Hagen og Marianna Shirinyan, og kunstnerisk leder for kursene Alf Richard Kraggerud, være med å skape sitt eget program. Valdres sommersymfoni ønsker å tilrettelegge programmet slik at det blir optimalt for deltakerne. Alt fra festival-repertoar til lærer-ønsker blir lagt i tett samarbeid mellom Papillon-deltakerne og festivalens og kursets ledelse. Papillon ønsker å være et kjærkomment tillegg for de lengst komne klassiske musikktalentene i alderen 17-22 år, og er åpent for søkere på stryk, klaver, blås, slagverk og harpe.

Papillonprosjektets visjon er å gjøre unge musikere bedre rustet til senere å møte et tøft profesjonelt marked. Papillondeltakerne får opptre på konsertarenaer, delta på mesterklasser og i Beethovenorkestret, få tett oppfølging av dyktige pedagoger og spille med fremragende artister under festivalen. Vi legger også opp til foredrag og samtaler med profesjonelle musikere, managere og konsertarrangører. Prosjektets målsetting er å legge til rette for at deltakerne får ytterligere oppfølging utfra hvert enkelt sitt nivå og ønsker.

De utvalgte musikerne vil få oppgaver under Valdres sommersymfoni i perioden 19.-28. juni 2020. Her vil de få både muligheter og roller tilpasset den enkelte - både under kursene og festivalen, slik tidligere deltakere har fått erfare.

Valdres sommersymfoni dekker alle utgifter til kost og losji, men ikke reiseutgifter.

Det kan bli aktuelt med en eller flere kortere samlinger i løpet av perioden 1. november 2019 – 19. juni 2020, som ledd i forberedelser til Valdres sommersymfoni 2020, eller som frittstående tilbud. Programmet er i utgangspunktet 2-årig, med mulighet for å søke om et tredje år, men programmets fremtid avhenger av fornyet støtte fra Talent Norge.

Kriterier:

Åpent for søkere fra Norge og Norden.

Aktuelle kandidater må allerede ha gjort seg bemerket, for eksempel som prisvinner eller finalist i internasjonale eller nasjonale konkurranser, som solist med orkestre, kammermusiker ved festivaler, eller annen offentlig konserterfaring. Tidligere orkestererfaring med ledende og ansvarsfulle oppgaver som gruppeleder/konsertmester, kan også være relevant.

Om søknaden:

Søknaden skal inneholde:

-       1-2 opptak av kandidaten (YouTube-link eller annet vanlig format med lyd og bilde). Repertoaret er selvvalgt.

-       Oppdatert CV

-       En kort tekst om hvorfor du ønsker å være en del av Papillonprosjektet 2020

Selve søknaden og opptaket må være Valdres sommersymfoni i hende innen 15. september 2019. Søknaden sendes til: ingvild.loen@sommersymfoni.no

Vurdering:

En internasjonal jury vil vurdere de innsendte opptakene, og anbefale kandidater til festivalledelsen, som tar den endelige avgjørelsen om uttaket. Uttaket blir bekjentgjort innen 10.oktober. Det er kun én ledig plass i programmet for 2020. Grunnen til dette er at samtlige Papillon-deltakere fra 2019 ønsket å fortsette på programmet, og det er dermed kun én plass igjen etter Papillon-deltaker Oda Holt Günther, som var med i programmet i tre år.

Etter ferdig uttak kan Valdres sommersymfoni selv invitere inn Papillondeltakere dersom: 1) Det mangler en instrumentgruppe som er ønsket. 2) Det ikke var grunnlag for uttak. 3) Noen av ulike grunner trekker seg eller viser seg dobbeltbookede.

 

Papillon lar seg gjennomføre takket være følgende støttespillere: 

  • Talent Norge
  • Sparebankstiftelsen DNB
  • Sparebank1
  • Hedda hytter
  • Valdres Energi