Papillonprosjektet - Vi tar i mot søknader!

torsdag 09. august 2018
Kollage Fb 1

Papillonprosjektet - på veien fra talent til musiker! -

-  Noe for deg? Vi tar i mot søknader nå!

 

Papillonprosjektet har vært gjennomført med stor suksess i to år, og vil bli videreført i 2019. Valdres sommersymfoni ønsker med Papillonprosjektet å ta et ansvar for å gi utvalgte unge talenter innen klassisk musikk en arena med mer oppfølging/muligheter utover de programmene de i dag er en del av. Papillon ønsker å være et kjærkomment tillegg for de lengst komne klassiske musikktalentene i alderen 16-21 år, og er åpent for søkere på stryk, klaver, blås, slagverk og harpe.

Papillonprosjektets visjon er å gjøre unge musikere bedre rustet til senere å møte et tøft profesjonelt marked, gjennom opptredener på konsertarenaer, mesterklasser, i Beethovenorkestret, gjennom tett oppfølging av de beste pedagoger, og gjennom samspill med fremragende artister. Prosjektets målsetting er å legge til rette for at deltakerne får ytterligere oppfølging utfra hvert enkelt sitt nivå.

De utvalgte musikerne vil få oppgaver under Valdres sommersymfoni i perioden 21. juni – 1. juli 2019. Her vil de få både muligheter og roller tilpasset den enkelte - både under kursene og festivalen, slik tidligere deltakere har fått erfare. Det er ingen kursavgifter eller utgifter til kost og losji, men reiseutgifter dekkes av den enkelte. Kan evnt. være fleksible med tanke på andre prosjekt/forpliktelser under deler av sommersymfoniperioden.

Det kan også bli aktuelt med en eller flere kortere samlinger i løpet av perioden 1. november 2018 – 20. juni 2019, som ledd i forberedelser til Valdres sommersymfoni 2019, eller som frittstående tilbud. Dette avhenger av fornyet støtte fra Talent Norge.

Kriterier:

Åpent for søkere fra Norge og Norden.

Aktuelle kandidater må allerede ha gjort seg bemerket, for eksempel som prisvinner eller finalist i internasjonale eller nasjonale konkurranser, som solist med orkestre, kammermusiker ved festivaler, eller annen offentlig konserterfaring. Tidligere orkestererfaring med ledende og ansvarsfulle oppgaver som gruppeleder/konsertmester, kan også være relevant.

Om søknaden:

Søknaden skal inneholde:

-       1-2 opptak av kandidaten (YouTube-link eller annet vanlig format med lyd og bilde). Repertoaret er selvvalgt.

-       Oppdatert CV

-       En kort tekst om hvorfor du ønsker å være en del av Papillonprosjektet 2019

Selve søknaden og opptaket må være Valdres sommersymfoni i hende innen 15. september 2018. Søknaden sendes til: helene.sinding-larsen@sommersymfoni.no.

Artister/lærere som vet om egnede kandidater, kan skrive en kort anbefaling eller tipse Valdres sommersymfoni innen 1. september 2018 på post@sommersymfoni.no Foreslått kandidat vil ta bli kontaktet og spurt om han/hun ønsker å søke.

Vurdering:

En internasjonal jury vil vurdere de innsendte opptakene, og videreformidle resultatet til kunstnerisk leder for festivalen, Guro Kleven Hagen. Uttaket blir bekjentgjort i løpet av oktober. Inntil 10 deltakere kan bli valgt for 2019. Valdres sommersymfoni ønsker i utgangspunktet at nye søkere prioriteres, men tidligere deltakere gis likevel anledning til å søke om et tredje år.

Etter ferdig uttak kan Valdres sommersymfoni selv invitere inn Papillondeltakere dersom: 1) Det mangler en instrumentgruppe som er ønsket. 2) Det ikke var grunnlag for et fulltallig uttak og derfor ledige plasser. 3) Noen av ulike grunner trekker seg eller viser seg dobbeltbookede.

 

Papillon lar seg gjennomføre takket være følgende støttespillere: 

  • Talent Norge
  • Sparebankstiftelsen DNB
  • Sparebank1
  • Hedda hytter
  • Valdres Energi

Les mer om Papillondeltakerne 2017-2018 her.