Orkester for alle 2018

tirsdag 30. januar 2018
Orkester For Alle

Nå kan dere søke om støtte via UNOFs orkester for alle ordning!

Målet med ordningen er at alle barn skal ha mulighet til å delta på sommermusikkskole.

Det gis kun støtte til å delta på én sommermusikkskole. Hvis man planlegger å delta på flere kurs faller man utenfor målgruppen for denne støtteordningen. Det samme gjelder dersom man skal delta på andre kostbare ferieturer eller liknende. Vi ønsker at støtten skal gå til å dekke reelle behov hos dem som har trang økonomi.

Deltakere som vil søke Orkester for alle må fylle ut søknadsskjema på http://orkester.no/stotteordning/orkester-for-alle/

Tidligere har UNOF dekket 50 eller 80 prosent av deltakeravgiften.

I år blir derimot støtten et fast beløp, som er beregnet ut fra et gjennomsnitt av sommermusikkskolenes priser.

 To ulike nivåer av støtte.

  *   Trinn 1 er beregnet for de som trenger litt hjelp for å kunne delta på sommermusikkskole: 1200 kroner dersom kurset du deltar på er uten overnatting, 2000 kroner for kurs med overnatting.
  *   Trinn 2 er beregnet på de med dårlig råd, som trenger ekstra støtte for å ha mulighet til å delta: 2000 kroner dersom kurset du deltar på er uten overnatting, 3000 kroner for kurs med overnatting.
Noen sommermusikkskoler gir søskenrabatt eller redusert pris for egen innkvartering. Får du slike rabatter, vil det trekkes fra støttebeløpet.

Vi presiserer at for deltakere på VSS må en først betale inn kursavgiften med frist 15.mars, for deretter å sende kvitteringen til UNOF, og så få utbetalt det innvilgede beløp derfra.