Tove Sinding-Larsens minnefond

mandag 23. oktober 2017

Tove Sinding-Larsens minnefond deler hvert år ut et stipend på kr. 10.000,- til en ung cellist (under 18 år) som særlig har utmerket seg. Det er ingen søknadsprosess, men lærere har anledning til å sende en anbefaling til post@sommersymfoni.no. Juryen består av kunstnerisk leder for Valdres sommersymfoni Guro Kleven Hagen, fagleder for stryk Beatrice Bjørnsen og Alf Richard Kraggerud. Fondet administreres av Valdres sommersymfoni. Stipendet bekjentgjøres og deles ut ved en av konsertene under festivalen.