Papillon-prosjektet

fredag 25. august 2017
Nhi og Ludvig

Papillon

Papillon er et pilotprosjekt i 2017, og forhåpentligvis et mer permanent prosjekt fra 2018, der Valdres sommersymfoni tar et ansvar for å følge opp utvalgte unge talenter innen klassisk musikk med behov for mer oppfølging/muligheter utover de programmene de er en del av i dag. Papillon er derfor et tillegg for de lengst komne klassiske musikk-talentene i alderen 16-21 år, for strykere, pianister, blåsere, slagverkere og harpister. I 2017 er Papillon-prosjektet en pilot som skal evalueres før en eventuell videreføring. Prosjektets målsetting er å legge til rette for at de unge talenter får rett oppfølging utfra hvert enkelt sitt nivå. Deltakerne i prosjektet vil få en plattform under Valdres sommersymfoni, hvor de vil få gradvis flere muligheter og roller, både under kursene og festivalen, slik årets deltakere fikk erfare.

Papillonprosjektets visjon er å gjøre deltakerne bedre rustet til senere å møte et tøft profesjonelt marked, gjennom opptredener på konsertarenaer, masterclasses, erfaring som gruppeledere, tett oppfølging av de beste pedagoger og samspill med fremragende artister m. mer.

En eventuell videreføring av prosjektet vil innebefatte at aktuelle kandidater søker gjennom et eget søknadsskjema, og en utvalgt jury vil så velge deltakere (inntil 10 stk) for et år av gangen. Mer informasjon om dette vil publiseres her, men forutsetter videreføring av midler, så det kan ta noe tid. Vi anbefaler dere å jevnlig sjekke denne siden, samt vår facebook-side. 

Papillon har latt seg gjennomføre takket være følgende støttespillere: 

  • Talent Norge
  • Sparebankstiftelsen DNB
  • Sparebank1
  • Hedda hytter
  • Valdres Energi