6,3 mill fra Dextra Musica!

onsdag 25. oktober 2017
Fagottgruppe

Valdres sommersymfoni har inngått 3-årig avtale med Sparebankstiftelsen Dextra Musica verdt 6,3 mill

Valdres sommersymfoni og Dextra Musica har inngått en 3-årig avtale om støtte til de to prosjektene «Instrumenter i fokus» og «Unge utøvere» for perioden 2018-2020. Avtalen har en total ramme på kr. 6,3 mill, der 900.000,- er forbeholdt «Unge utøvere».

«Instrumenter i fokus» er et nasjonalt prosjekt, som handler om å jobbe for økt rekruttering innen instrumentene obo, fagott, kontrabass, harpe og kirkeorgel. Disse instrumentgruppene har gjennom flere år hatt en synkende antall utøvere, og det er få som kommer så langt at de starter på høyere utdanning. Valdres sommersymfoni skal,  i samarbeid med alle landets kulturskoler, profesjonelle orkestre, musikkorganisasjoner og høyere musikkutdanningsinstitusjoner, være en inspirator og en igangsetter av tiltak som kan endre dette bildet. I avtalen ligger også en pott med stimuleringsmidler som Valdres sommersymfoni skal dele ut til gode prosjekter rundt om i landet.

Prosjektet «Unge utøvere» handler om å legge til rette slik at de unge som deltar på våre kurs kan få et optimalt tilbud tilpasset den enkelte sitt nivå. Alle elever skal få daglig individuell undervisning med våre nøye utvalgte lærere. I tillegg vil samtlige ha mulighet til å øve med akkompagnatør og å spille på en av våre konserter. Prosjektet handler i store trekk om å se den enkelte elev og lage et undervisningopplegg tilpasset denne. De unge kan også oppleve klassisk musikk på internasjonalt nivå under Valdres sommersymfoni – festivalen, som finner sted i same tidsrom. Årlig deltar rundt 350 elever ved Valdres sommersymfoni – kursene.

Vi er svært glad for at Sparebankstiftelsen Dextra Musica ønsker å støtte opp om vårt arbeid, og ser på dette som en anerkjennelse av at vi utgjør en forskjell.

Økonomisk betyr avtalen at vi kan planlegge mer langsiktig og ha fokus på det som er vårt mandat; å  hjelpe unge utøvere til å oppnå sine drømmer.

Faktaboks:

Dextra Musica er et datterselskap av   Sparebankstiftelsen DNB med en av verdens fremste strykeinstrumentsamlinger   som lånes ut til norske musikere. Alle musikere som låner instrumenter   bidrar til gjengjeld i prosjekter med barn og unge. I   tillegg har Dextra Musica et program for unge utøvere.  Programmet skal   bidra til at flere kan oppleve og utøve klassisk musikk og   folkemusikk på et høyt nivå.Vi har et bredt samarbeid med   kulturskoler, utdanningsinstitusjoner, festivaler, frivillige   musikkorganisasjoner og profesjonelle ensembler. Til sammen vil programmet   bidra til nærmere tusen aktiviteter for unge musikere de neste tre årene.