Ånun Lund Rej minnefond

torsdag 09. mars 2017
Prismottakere 2016, Ånun Lund Rej

Kjære alle Sommersymfoniens deltakere og venner! 

Her har dere anledning til å gjøre dere kjent med Ånun Lund Rej Stiftelse som hvert år deler ut stipend til barn og unge for å inspirere til kreativitet, entusiasme, nysgjerrighet og talentutvikling særlig innenfor klassisk musikkutøvelse og komponering, tegning/maling og kreativ skriving. Søknadsfristen er 1. mai. 

Stiftelsen ønsker å støtte opp om barn og unges kreative utvikling i en grunnleggende viktig fase.  Øvre aldersgrense for å søke er 15 år. Se www.anunminnefond.no  for mer informasjon. Søknadsskjema finnes her og kan lastes ned fra denne web siden. Her er det også en oversikt over tidligere mottakere. 

Stiftelsen har arbeidet i 25 år og flere av mottakerne er i dag i fremste rekke av unge norske talenter som også har inntatt den internasjonale arena. Noen fyller også ledende stillinger i norsk musikkliv. Felles for dem alle er at støtten fra Minnefondet har vært en spesiell oppmuntring i tidlig alder.

Det er normalt prisutdeling fra Ånun Lund Rej Minnefond i september på Barratt Due musikkinstitutt i Oslo. 

På vegne av Stiftelsen ønsker jeg lykke til!  

Ragne Birte Lund

(Bildet er fra prisutdeling i september 2016, fra venstre Daniel Ivanov, Sytske Pas, Njord Kårason Fossnes og Sigve Wiedsvang.)