Smittevern

Standard _Hygieneplakat _Liggende _Bokmål

Vi oppfordrer alle deltakere til å sette seg inn i smittevernreglene og rutiner for god håndvask og hostehygiene på denne siden: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/?chapter=88508

Valdres sommersymfoni forholder seg til smittevernveileder som du finner her: https://spekter.no/Diverse-artikler/Veileder-for-covid-19-sikker-gjennomforing-av-musikk--og-sceneproduksjon/

 

Under følger noen spesifikke retningslinjer for Valdres sommersymfonis arrangement:

I helsedirektoratets nasjonale veileder for idrett og arrangement står:

Det gis unntak for en-meters regelen for personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet.

 

 • Alle arrangement i VSS regi er gjennomgått og godkjent av smittevernlege i Nord-Aurdal kommune

 

 • VSS vil under kurset danne flere mindre kohorter/orkester, og de kan da omgås og sitte samlet. Vi vil imidlertid allikevel sørge for faste plasser med en-meters mellomrom, og oppfordrer alle som ikke er i samme husstand, eller orkesterkohort til å overholde en-meters-regelen. Alle bes ta med egne noter, stativ og blyanter som merkes. Disse tingene skal ikke deles mellom deltakerne.

 

 • Alle deltakere vil bes møte opp på ulike tider, og det er svært viktig at dere etterkommer å møte presis, slik at vi slipper at flere må stå i kø og samles.

 

 • VSS utnevner en smittevernansvarlig ved hvert arrangement som samarbeider med hotell/VFHS/konsertsted om rutiner for nedvask, tilgjengelighet av såpe, tørkepapir, desinfiserende middel m.mer.

 

 • I alle undervisningsrom vil det stå fremme desinfiserende middel som brukes til å vaske kontaktflater mellom hver elev. Dette utføres av lærer, som gis beskjed om disse rutiner. I tillegg som en god vane er det første deltakeren gjør, før de kommer inn i rommet, å vaske hender og bruke antibac før undervisningen begynner.

 

 • VSS samarbeider med Scandic Valdres og Valdres folkehøgskole om rutiner for måltid, og sørger for tilstrekkelig avstand mellom alle bord. Du kan kun sitte på bord sammen med de du bor med, eller spiller i samme orkester som. All kontakt med deltakere utenom dette må skje med en god meters avstand.

 

 • Både lærere og deltakere informeres før ankomst om at de kun kan delta dersom de ikke har noen symptomer på korona, eller er i karantene. Typiske symptomer på covid-19 er vond hals, forkjølelse, lett hoste, hodepine, muskelsmerter og generell sykdomsfølelse. Magesmerter kan også forekomme.

 

 • Dersom noen skulle få symptomer underveis i kurset vil personen straks isoleres på eget rom, og smittevernlege vil kontaktes for snarlig testing. Videre prosedyrer avklares i samarbeid med smittevernlegen i kommunen. 

 

 • VSS vil informere om våre smittevernrutiner til samtlige deltakere, lærere og stab.

 

 • Alle deltakere oppfordres til å vaske hender og bruke antibac, ofte!

 

 • Sjekkliste for god smittevern utarbeidet av FHI og Helsedirektoratet vil benyttes og gjennomgås før hvert arrangement av alle i staben.