Pris for kursdeltakelse, inkludert kost og losji

Priser Valdres sommersymfoni 2023

Valdres sommersymfoni har grunnfinansiering fra det offentlige og finansiell støtte fra private aktører og stiftelser. Vi kan derfor tilby subsidierte kurs for alle og som en nasjonal/nordisk/internasjonal møteplass for neste generasjons musikere også kurs/akademi uten undervisningskostnader.

Valdres sommersymfoni kurspriser for 2023.

Den subsidierte kursavgiften er satt til kr. 6400,- * for deltakere under 18 år. Denne dekker all undervisning og konserter, samt kost og losji på Valdres folkehøgskole. Påmeldingsgebyret er på kr. 300,-

Pris for kurs som inkluderer fullt undervisningsstipend er på kr. 3750,- for deltakere under 18 år, og dekker kost og losji på Valdres folkehøgskole. Påmeldingsgebyret er på kr. 300,-

Pris for kurs med fullt undervisningsstipend er på kr. 5900,- for deltakere over 18 år, som dekker kost og losji i dobbeltrom på hotellet: Scandic Valdres. Påmeldingsgebyret er på kr. 300,-

Rabatter

For søkere under 18 år:

*Søskenrabatt er på kr. 500,- fra og med søsken nr. 2. (Gjelder ikke for kurs med fullt undervisningsstipend.)

Lokale søkere i Valdresstrykerne til de ordinære kursene år et fratrekk på kr. 1000,- grunnet dugnadsarbeid for kursene/festivalen

Pris for ledsagende voksne er på kr. 4500,- (kr. 3750 for ledsagende barn som ikke er kursdeltakere) for en kursperiode og inkluderer også ev konserter på Valdres folkehøgskole, samt åpnings og avslutningskonserter for kursperiodene.

For søkere over 18 år:

Enkeltrom på hotellet kan fås mot et tillegg på kr. 100,- per natt dvs kr. 500,- for en kursperiode.  (Anbefales)

Tillegg

Kammermusikk valgfag

  •  Kammermusikk valgfag, pris NOK 1.000 kr per person i allerede etablerte grupper. 

Søknadsgebyr

Alle våre kurs medfører et obligatorisk gebyr på 300 NOK ved innsending av søknad. Avgiften er ikke-refunderbar (se reglement).

Støtteordninger

Orkester for alle er en ordning som tilbyr sommermusikkskole i orkesterspill til redusert pris — for de som trenger det.

UNOF administrerer dette og tilbyr støtte til deltakere som ellers ville hatt problemer med å betale deltakeravgiften. For å sikre at støtten går til de som har størst behov for den, stiller vi krav om begrunnelse i søknaden. Orkester for alle er finansiert med støtte fra Bufdir. UNOF må inntil videre ta forbehold om at vi får sikret finansiering av ordningen i 2023. 

https://orkester.no/stotteordning/orkester-for-alle/

 

Avmelding

  • Ved for sen betaling kan man miste den tildelte plassen
  • Ved avmelding før 1/5 2023 blir hele innbetalingen refundert (minus påmeldingsavgift)
  • Ved avmelding mellom 1/5 og 1/6 2023 blir 50% av innbetalingen refundert (minus påmeldingsavgift)
  • Ved avmelding etter 1/6, refunderes ikke innbetalingen, men dersom avmeldingen skyldes egen sykdom, kan man søke eget forsikringselskap (reiseforsikring) om å få dekket dette.