Pris for kursdeltakelse, inkludert kost og losji

 • NOK 5.900,-* + søknadsgebyr kr. 300,- 
  (Full pris er ca. kr. 15.900,- og Sommersymfonien dekker automatisk mellomlegget.)
 • Prisen inkluderer kursdeltakelse, samt kost og losji.
 • Deltakere under 18 år bor på Valdres folkehøgskole (Leira). 
 • Deltakere over 18 år bor på Scandic Valdres (Fagernes). 
 • * Søkere som spiller bratsj og kontrabass får også støtte fra prosjektet Instrumenter i fokus. Prisen for bratsjister og kontrabassister blir NOK 3.500,- dette forutsetter at man bor på folkehøgskolen!(Ingen andre rabatter blir gitt i tillegg til dette.) 

 

Rabatter

 • Søskenrabatt NOK 600,- (Gjelder fra og med søsken nr. 2 og der ingen andre rabatter er gitt)
 • Deltakere bosatt i Valdres - fradrag på NOK 1.000,- (Gjelder uavhengig av om deltakeren bor på folkehøgskolen eller hjemme.)
 • Privat innkvartering - fradrag på NOK 500,-

Tillegg

 • Pris per ledsager/forelder NOK 4.300,- (dekker kost/losji og konserter på folkehøgskolen).  
 • Pris for søsken som ikke deltar på kurset NOK 3500,-

Kammermusikk valgfag

 •  Kammermusikk valgfag, pris NOK 1.000 kr per person i allerede etablerte grupper. 

Søknadsgebyr

Alle våre kurs medfører et obligatorisk gebyr på 300 NOK ved innsending av søknad. Avgiften er ikke-refunderbar (se reglement).

Støtteordninger

Orkester for alle er en ordning som tilbyr sommermusikkskole i orkesterspill til redusert pris — for de som trenger det.

UNOF administrerer dette og tilbyr støtte til deltakere som ellers ville hatt problemer med å betale deltakeravgiften. For å sikre at støtten går til de som har størst behov for den, stiller vi krav om begrunnelse i søknaden. Orkester for alle er finansiert med støtte fra Bufdir. UNOF må inntil videre ta forbehold om at vi får sikret finansiering av ordningen i 2022. 

https://orkester.no/2022/01/sok-stotte-fra-orkester-for-alle 

Avmelding

 • Ved for sen betaling kan man miste den tildelte plassen
 • Ved avmelding før 1/5 2022 blir hele innbetalingen refundert (minus påmeldingsavgift)
 • Ved avmelding mellom 1/5 og 1/6 2022 blir 50% av innbetalingen refundert (minus påmeldingsavgift)
 • Ved avmelding etter 1/6, refunderes ikke innbetalingen, men dersom avmeldingen skyldes egen sykdom, kan man søke eget forsikringselskap (reiseforsikring) om å få dekket dette.