Kristin Jæger

Lærer
Fiolin, 2. periode
Kristin Jæger
Kristin Jæger er født og oppvokst i Bodø, og var fiolin- og bratsjelev i Bodø kommunale kulturskole. Hun har en mastergrad i bratsj fra Norges Musikkhøgskole og en bacheloreksamen i fiolin fra NTNU Institutt for musikk med blant annet Morten Carlsen, Lars Anders Tomter og Marianne Thorsen som lærere. Etter fullført PPU-utdanning ved Norges Musikkhøgskole i 2016 ble hun ansatt i Trondheim kommunale musikk- og kulturskole, og underviser i fiolin, bratsj, kammermusikk og orkesterspill i tillegg til å frilanse som fiolinist i flere norske orkestre. Hun har også de siste årene vært dirigent for hovedorkesteret på Sommermusikkskolen i Trondheim.
Tidligere har Kristin vært fast ansatt som tuttibratsjist og nestgruppeleder i Bergen Filharmoniske Orkester (2006-2014) og var solobratsjist i Nordnorsk Opera- og Symfoniorkester (nå Arktisk Filharmoni) i sesongen 2010/2011. Hun har også vært fast medlem i samtidsensemblet Bit20.