Catherine Berg

Kammerakademiets sommerkurs
Klarinett, 2.periode
Catherineleclerc

Catherine Berg har vært klarinettist i Forsvarets stabsmusikkorps siden 1996. Hun spiller også jevnlig med flere symfoniorkestre og er aktiv som kammermusiker, blant annet med Oslo Kammerakademi. I tillegg underviser hun ved Barratt Due musikkinstitutt.

Berg er utdannet i Frankrike, hvor hun studerte hos Richard Vieille ved Conservatoire National de Region de Paris. I fem år etter studiene jobbet hun som utøvende musiker og pedagog i Paris, og ble samtidig selv undervist av ledende klarinettister som Alain Damiens fra Ensemble Intercontemporain, Michel Arrignon fra Paris Opera og Pasqual Moragues fra Orchestre de Paris. Etter flere år som utøvende musiker og pedagog utdannet Berg seg senere også som gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt.