Randi Krogvold Lundquist

Fagleder blås / lærer
Fløyte, begge perioder
Randi K. Lundquist

Randi Krogvold Lundqvist- fløyte, er til daglig ansatt som seksjonsleder for blåsere på Unge Talenter og Musikk på Majorstuen ved Barratt Due Musikkinstitutt. Hun underviser også i fløyte og kammermusikk ved begge avdelingene.

Randi har vært sterkt engasjert i talentutviklingsarbeid for barn og unge i mange år og ønsker å bidra til å skape stimulerende miljøer for de unge som har en ekstra interesse for musikk.

I tillegg til at Randi er en meget dedikert pedagog, er hun også en aktiv musiker som spiller med Det Norske Kammerorkester, Oslo salongorkester og gjester jevnlig Oslo filharmoniske orkester.

Hun har deltatt på alle de store norske festivalene som kammermusiker, orkestermusiker og pedagog, og har spilt på de største scenene i verden.