Heming Valebjørg

Lærer
Slagverk, 2.periode
Heming Valebjørg 3

Heming Valebjørg f. 1983 er fra Tinn Austbygd i Telemark.  Han er til daglig ansatt som slagverker i Oslo-Filharmonien og har tidligere vært ansatt i både Kongelige Norske Marines Musikkorps og Luftforsvarets Musikkorps. I tillegg til jobb i OFO er Heming en etterspurt kammer- og orkestermusiker samt frilanser i pop/rock/jazz såvel som klassisk. 

Han spiller fast med bl.a Pantha du Prince & the Bell Laboratory, Sigrun & the Kitchen Band, Norwegian Brass Expo og Nordisk Brass Ensemble. Heming har hatt en rekke solistoppdrag og medvirket i et uttall kammermusikkprosjekter, dirigert og undervist i korps og orkester. Han har deltatt på mange lydfestinger.  Blant annet kan han høres med Pantha du Prince & the Bell Laboratory, Sigrun & the kitchen band, Susanne SundførJim Stärk med flere, CDen Slagverk på Naxos, samt lydbokinnspilling for Norsk Lydbokforlag.