Norsk harpeforening er stolte av å for første gang kunne arrangere sommerkurs for unge harpister på alle nivåer fra nybegynnere og fram til høyskolenivå. Elevene får blant annet daglige spilletimer på harpe, kammermusikkundervisning, spille på huskonserter og følge musikkteori-undervisning. Det vil også bli lagt opp til en åpen harpekveld hvor interesserte deltakere på andre instrumenter kan få prøve å spille harpe! 

Ansvarlig lærer for harpekurset blir Giselle Boeters, soloharpist i Stavanger symfoniorkester og harpelærer ved Stavanger kulturskole.

Unge harpister foregår i 2. kursperiode 28. juni-3. juli 2023.

Detaljer om kurset

 • Daglige enetimer 
 • Kammermusikk og samspill
 • Fremføring/spille på kurskonsert (forutsatt korrekt utført konsertpåmelding innen oppgitt frist etter fullført opptak)
 • Fri adgang til utvalgte festivalkonserter, samt alle kurskonserter 
 • Hovedinstrument-elever som ønsker det har mulighet til å observere undervisningen ved Scandinavian harp course sitt kurs for studenter på profesjonelt nivå.
 • Ansvarlig lærer: Giselle Boeters
 • Den subsidierte kursavgiften er satt til kr. 6400,- * for deltakere på Unge harpister. Denne dekker undervisning og konserter, samt kost og losji på Valdres folkehøgskole. *Påmeldingsgebyret er på kr. 300,-
 • Alle deltakere på Unge harpister bor på Valdres folkehøgskole

Kriterier for deltakelse

 • Instrument: Pedal- eller klaffeharpe. Spesifiseres ved påmelding.
 • Alle deltakere født 2012, eller senere MÅ ledsages av foresatt/verge. Foresatt/verge er innforstått med at mindre oppgaver kan forespørres om under kurset
 • Deltakelse forutsetter betalt kursavgift i forkant av kurset
 • Alle søkere må sende inn opptak av selvvalgt stykke, 3 -5 min. Lastes opp i søknadsskjemaet. Dette er kun for å vite hvilket nivå elevene er på.

Mer informasjon finner dere på www.harpeforening.no/valdres2023