Kurs for deltakere født i 2006 eller senere. For yngre strykere som har som mål å videreutvikle seg individuelt og i samspill med andre. Fokuset i NBSO vil være å gi deltakerne god samspillserfaring på alle plan. Lærerne er toppdedikerte utøvere og pedagoger som er spesielt dyktige med barn og unge.

For bassister som har startet sent vil både alder og minimumsnivå være veiledende. Ta kontakt med kursleder hvis du er usikker på om kurset kan passe for deg.

Valdres sommersymfoni forbeholder seg retten til å gjøre uttak og plassering etter beste evne basert på sammensatte opplysninger som gitt i søknadsskjema og innsendte opptak.

OL7A3910

NBSO foregår i 1. periode: 23. - 28. juni 2023

Detaljer om kurset

 • Daglige enetimer (40 min)
 • Daglig orkesterøvelse
 • Daglig gruppeøvelse
 • Fremføring/spille på kurskonsert (forutsatt korrekt utført konsertpåmelding innen oppgitt frist som kommer på hjemmesiden etter fullført opptak)
 • Fri adgang utvalgte festivalkonserter, samt alle kurskonserter
 • Avslutningskonsert
 • Valgfag kontrabass (gratis)
 • Valgfag bratsj (gratis)
 • valgfag MITOP (gratis)
 • Kammermusikk valgfag (for allerede etablerte grupper (1000kr pr. person)
 • Som en del av prosjektet Instrumenter i fokus vil alle bratsjistene få et ekstra individuelt tilpasset tilbud som blant annet kan bestå av; Ensemble, undervisning og teknikk-kurs
 • Kursområdet byr på muligheten til fine fritidsaktiviteter som fotball, sjakk og bading (i samråd og påsyn av foresatte/voksne)
 • Orkesterleder: Bård Monsen, seksjonsleder stryk, høyskolen Barratt-Due 

Kriterier for deltakelse

 • Instrument: Fiolin, bratsj, cello og kontrabass
 • Anbefalt vanskelighetsgrad på innsendt selvvalgt stykke for strykere bør tilsvare:
  • Fiolin: Accolay fiolinkonsert, Bach fiolinkonsert a-moll, Wieniawski op 19: Dudarz og Haydn konsert i G dur
  • Bratsj: J.Chr- Bach konsert i c moll, Glazunov Elegy, Weber 6 variations
  • Cello: Camille Saint-Saëns: Allegro appassionato/Georg Goltermann: Cellokonsert nr. 4
  • Kontrabass: Vivaldi, cellosonate nr 5, 2. sats/ Simandl, etyde nr 17 (fra 30 etudes)
 • Alle deltakere født 2012, eller senere MÅ ledsages av foresatt/verge.  Foresatt/verge er innforstått med at mindre oppgaver kan forespørres om under kurset
 • Behandling av søknad forutsetter betalt påmeldingsavgift (NOK 300,-) 
 • Deltakelse forutsetter betalt kursavgift i forkant av kurset
 • Alle søkere må sende inn opptak av selvvalgt stykke, 3 -5 min. Lastes opp i søknadsskjemaet