Kurs for strykere født i 2007, 2008, 2009. Kapasitet 21 deltakere. Kurs for unge strykere som har som mål å videreutvikle seg individuelt og i samspillsituasjoner. Fokus ligger særlig på å utvikle ferdigheter i kammer-, ensemble- og orkestersammenheng, i tillegg til daglig individuell oppfølging på instrumentet - alt tilpasset denne aldersgruppen.

Valdres sommersymfoni forbeholder seg retten til å gjøre uttak og plassering etter beste evne basert på innsendt opptak, samt opplysninger gitt i søknadsskjema. 

NOBUS

NOBUS foregår i 1. periode: 23. - 28. juni 2023

Detaljer om kurset

 • Enetimer/mesterklasser daglig (40 min)
 • Daglige gruppe/seksjonsprøver
 • Daglige orkesterprøver
 • Fremføring på kurskonsert (forutsatt korrekt utført konsertpåmelding innen oppgitt frist som avertert etter fullført uttak)
 • Fri adgang til utvalgte festivalkonserter samt alle kurskonserter
 • Avslutningskonsert
 • Kammermusikk valgfag (for allerede etablerte grupper (1000kr pr. person)
 • Kontrabass valgfag (gratis) 
 • Bratsj valgfag (gratis) 
 • MITOP valgfag (gratis) 
 • Kursområdet byr på muligheten av fine fritidsaktiviteter som fotball, sjakk og bading (i samråd og påsyn av foresatte/voksne)
 • Orkesterleder: Adam Grüchot, konsertmester i Kristiansand symfoniorkester og professor ved UiA
 • Som en del av prosjektet Instrumenter i fokus vil alle bratsjistene få et ekstra individuelt tilpasset tilbud som blant annet kan bestå av; Ensemble, undervisning og teknikk-kurs
 • Den subsidierte kursavgiften er satt til kr. 6400,- * for deltakere under 18 år. Denne dekker all undervisning og konserter, samt kost og losji på Valdres folkehøgskole. Påmeldingsgebyret er på kr. 300,-

Kriterier for deltakelse

 • Instrument: Fiolin, bratsj, cello og kontrabass
 • Behandling av søknad forutsetter betalt påmeldingsavgift (NOK 300,-)
 • Deltakelse forutsetter betalt kursavgift i forkant av kurset
 • Alle søkere må sende inn opptak av selvvalgt stykke, 3 -5 min. Lastes opp i søknadsskjemaet
 • Anbefalt minimumsnivå på innsendte selvvalgt stykke bør tilsvare følgende:

       Fiolin: Mozart fiolinkonsert nr 3, Lalo Symphonie Espagnole, Bruch fiolinkonsert, Bloch Nigun
       Bratsj: Weber Andante e Rondo Ungarese, Bloch Hebraisk Suite,Konserter av Stamitz og Hoffmeister
       Cello: Camille Saint-Saëns: Cellokonsert nr. 1, op. 33 / Joseph Haydn: Cellokonsert i C-dur /
                Johann Sebastian Bach: Cellosuite nr. 3, Preludium
       Bass: Eccles sonate i g-moll  1. og 2. sats/ Capuzzi, konsert i F-dur 1. sats/ Dittersdorf konsert i E-dur 2.