Nasjonalt fordypningsprogram for unge strykere født 2014, 2015, 2016. 12 deltakere.

Gnist Yngre

1.kursperiode 23.-28.juni 2023

Kriterier for deltakelse

Innsendt selvvalgt verk må være på et vesentlig høyere nivå enn nivåkravet for  tilsvarende aldersgruppe som søker Strykekurs: https://www.sommersymfoni.no/kursene/kursoversikt/strykekurs/