For yngre dedikerte pianister med stor kapasitet og mål å videreutvikle seg individuelt og i samspill med andre. Fokuset vil være å gi deltakerne både solo- og samspillserfaring, individuell oppfølging og mulighet for å spille på konsert. Lærerne er toppdedikerte utøvere og pedagoger som er spesielt dyktige med barn og unge.

Gnist for pianister foregår i 1. kursperiode 23. - 28. juni 2023.

Detaljer om kurset

 • Antall deltakere: 12
 • Enetimer (45min)
 • Interpretasjoner
 • Gruppetimer for samspill
 • Fremføring av solostykke på kurskonsert (forutsatt korrekt utført konsertpåmelding innen oppgitt frist etter fullført opptak)
 • Fri adgang til alle kurskonserter
 • Spille på avslutningskonsert med deltakere fra samme kurs
 • Mulighet for MITOP valgfag (kr. 500,-) 
 • Pianokurs-området byr på mange gode øvingsrom som er åpne fra 09-16 eller etter avtale.
 • Kursområdet byr på muligheten av fine fritidsaktiviteter som fotball, sjakk og bading (i samråd og påsyn av foresatte/voksne)
 • Den subsidierte kursavgiften er satt til kr. 6400,- * for deltakere under 18 år. Denne dekker all undervisning og konserter, samt kost og losji på Valdres folkehøgskole. Påmeldingsgebyret er på kr. 300,-

  Obs: Vi gjør oppmerksom på at pianokurset foregår på kulturskolen i Fagernes sentrum. Alle deltakere kjøres med buss frem og tilbake på dagtid.

Kriterier for deltakelse

 • Instrument: Piano
 • Behandling av søknad forutsetter betalt søknadsgebyr (kr. 300,-)
 • Deltakelse forutsetter betalt kursavgift i forkant av kurset
 • Deltakere født i 2012 MÅ ledsages av en foresatt/verge. Flere deltakere kan ha samme verge. Foresatt/verge er innforstått med at mindre oppgaver kan forespørres om under kurset.
 • Alle søkere må sende inn opptak av selvvalgt stykke, 3 -5 min. Lastes opp i søknadsskjemaet.
 • Alle søkere til Gnist må sende inn opptak av selvvalgt verk og en kort video hvor man presenterer seg selv og sin motivasjonen for å søke Gnist. Begge videoer lastes opp i søknadsskjemaet.
 • Valdres sommersymfoni forbeholder seg retten til å gjøre uttak etter beste evne basert på sammensatte opplysninger som er gitt i søknadsskjema og innsendt opptak.