Valgfag 2022

0623 Avslutningskonsert 19

Beskrivelse av kurset

MITOP valgfag - NYHET i 2022!:

MITOP er en læringsmetode som integrerer utøvende og teoretiske fag på en måte som gir gjensidig forståelse mellom fagene. MITOP gir elevene en følelse av at musikkfagene henger sammen og beriker hverandre. Målet er å skape selvstendige, ressursterke musikere med effektive strategier og gode verktøy. 

I MITOP vil elevene jobbe med musikken fra mange ulike vinkler. Det legges vekt på multimodal læring der stoff innlæres auditivt, visuelt, kognitivt og taktilt gjennom taktering, solfege, sang og spill på hovedinstrument og piano. Metoden hjelper også elevene med å finne stimulerende rammer for egen kreativ utfoldelse innen komposisjon og improvisasjon. 

Over tid vil MITOP kunne gi elevene en selvstendig evne til å ta med seg kunnskap og bevissthet inn i ulike utøvende og skapende prosesser, noe som vil kunne frigjøre tid og overskudd til øving og annen skapende aktivitet.

Her kan dere se en introduksjonsfilm om MITOP. 

Kontrabass valgfag:

Vi i Valdres sommersymfoni ønsker å legge til rette for at så mange som mulig får bli kjent med kontrabassen som instrument, og de unike musikalske muligheter bassen gir. Derfor tilbyr vi kontrabass valgfag i begge perioder for cellister og fiolinister på alle nivåer. 

En spennende og inspirerende måte å lære et nytt instrument. 

Valgfaget kommer i tillegg til den individuelle undervisningen du får på ditt eget hovedinstrument.

Bratsj valgfag

Mange fiolinster oppdager etter hvert at de ønsker å bli kjent med bratsjens utrolige muligheter og flotte klangfarger. Valdres sommersymfoni vil derfor legge til rette for at fiolinister i begge perioder kan få bli kjent med bratsjen gjennom dette valgfaget.

En spennende og inspirerende måte å lære et nytt instrument. 

Valgfaget kommer i tillegg til den individuelle undervisningen du får på ditt eget hovedinstrument.

Kammermusikk valgfag

Valdres sommersymfoni tilbyr valgfaget kammermusikk for allerede etablerte kammermusikkgrupper som ønsker å få ekstra oppfølging under kurset. 

 

 

 

Detaljer om kurset

Kursinnhold

MITOP valgfag - praktisk informasjon:

 • Tilbys i begge perioder 
 • For alle instrumentalister, uavhengig av nivå og utgangspunkt 
 • Pris: Gratis 
 • Lærer: Alexander Nickelsen 

Kontrabass valgfag - praktisk informasjon: 

 • Tilbys i begge perioder
 • For cellister og fiolinister på alle nivåer
 • Pris: Gratis (Grunnet støtte fra prosjektet Instrumenter i fokus)
 • Instrument får du låne på kurset
 • Lærere: Erlend Skei, Bjørn Nilsen, Albert Noven og Karol Ciesluk  

 

Bratsj valgfag - praktisk informasjon: 

 • Tilbys for alle fiolinister i begge perioder
 • Pris: Gratis (Grunnet støtte fra prosjektet Instrumenter i fokus)
 • Instrumenter: Alle fiolinister bør også ha tilgang til en bratsj, og vi håper at du selv kan ta med instrumentet. Sjekk gjerne med ditt lokale orkester/kulturskole/talentprogram eller høyskole, eller med læreren din. Ta kontakt med oss hvis du ikke får tak i en bratsj, så skal vi se om vi har mulighet til å hjelpe.
 • Lærere: 1. periode: James Herstatt og Beatrice Bjørnsen 
  2. periode: Beatrice Bjørnsen og Carol Rodland 

Kammermusikk valgfag - praktisk informasjon: 

 • Tilbys i begge perioder 
 • Inneholder 45 minutter daglig instruksjon av en av våre fremragende lærere 
 • Pris: 1000 kr per person
 • For trio til oktett (for duo kommer et tillegg i prisen på 500 kr. per person)  
 • For deltakere i SIS er kammermusikk inkludert i kursmenyen

Kriterier for deltakelse

Forutsetter opptak til et av kursene under sommersymfonien 2022. 

Vi vil gjøre vårt beste for at du får delta på de valgfag du ønsker under sommersymfonien, men gjør oppmerksom på at Valdres sommersymfoni gjør endelig uttak basert på søknadsmengde til valgfagene og den enkeltes individuelle timeplan. Vi kan derfor ikke garantere at du får plass på det valgfaget du har søkt. 

Det er anledning til å melde seg på flere valfag, men husk at du også skal ha tid til egenøving og til hovedaktivitetene i timeplanen din.