Strykekurs

OL7A4513

Beskrivelse av kurset

Dette kurset er for unge, interesserte strykere som finner glede i å engasjere seg i klassisk musikk, både på egenhånd og sammen med andre.

Strykekurset vil deles opp i grupper etter gjeldende regler for gruppestørrelse og kohorter på daværende tidspunkt. I søknadsskjema velger man "strykekurs" og så vil fagjuryen fordele deltakerne på best mulig måte i de aktuelle gruppene.

Strykekurs er for deltakere født i 2009 eller senere.

For bassister som har startet sent vil både alder og minimumsnivå være veiledende. Ta kontakt med kursleder hvis du er usikker på om kurset kan passe for deg.

Valdres sommersymfoni forbeholder seg retten til å gjøre uttak og plassering etter beste evne basert på sammensatte opplysninger som gitt i søknadsskjema og innsendt opptak.

Orkesteret vil bli ledet av Beatrice Siegrist Bjørnsen

Strykekurs foregår i 1. og 2. periode: 

1. periode: 18 - 23 juni 2021

2. periode: 24 - 29 juni 2021

 

Detaljer om kurset

Kursinnhold

 • Daglige enetimer (30 min)
 • Daglige gruppeøvelser og orkesterøvelser
 • Fremføring på kurskonsert (forutsatt korrekt utført konsertpåmelding innen oppgitt frist som avertert etter fullført uttak)
 • Fri adgang til utvalgte festivalkonserter, samt alle kurskonserter
 • Avslutningskonsert 
 • Valgfag kontrabass (gratis) 
 • Kursområdet byr på muligheten av fine fritidsaktiviteter som fotball, sjakk og bading (i samråd og påsyn av foresatte/voksne)

Kriterier for deltakelse

 • Instrument: fiolin, bratsj, cello og kontrabass
 • Anbefalt veilende minimumsnivå for strykekurs tilsvarer;
  • Fiolin: Preludium og Allegro av Kreisler, fiolinkonsert av Bruch og romanse av Svendsen
  • Bratsj: Bratsjkonsert av J.Chr. Bach
  • Cello: Elegie av Fauré og Allegro Appasionata av Saint-Saens
  • Kontrabass: Elefanten av Saint-Saëns og Vivaldi: Largo og Allegro (ma non troppo) fra cellosonate nr. 5
 • Behandling av søknad forutsetter betalt påmeldingsavgift (NOK 300,-)
 • Deltakelse forutsetter betalt kursavgift i forkant av kurset 
 • Alle deltakere født 2009, eller senere MÅ ledsages av foresatt/verge.  Foresatt/verge er innforstått med at mindre oppgaver kan forespørres om under kurset
 • Alle søkere må sende inn opptak av selvvalgt stykke, 1-3 min. Lastes opp i søknadsskjemaet